152 LIFVETS FIENDER älskat niest , hade nu döden ocksâ beröfvat honom denna sista âterstod af tillvarons rikedom — det är den sista obolen , som vi alla mäste lämna Charon , innan vi skuffas ut i det stora mörkret . 1888—1890 .