c 3 ) Ad Candidum Eruditumque LECTOREM C^Um inter plurimas qux circumferuntur noftrorum Cazfa - >rum Capitulationes non eadem articulorum diftinftio in - veniatur , etfi textus inter fe non difcordent - , te propterea ( dite Le & or ) admonere omnino duximus neceflarium , nos in hac quam tibi ofFerimus praeteritarum Capitulationum curii recentiflima Auguftiflimi Regnantis concordantia , illam culorum fe & ionem quam Joannes Limnxus in Annot . ad tulai . Imper . & Reg . Rom . German , exaruit , fecutos fuifle . Nec miraberis fi Maximiliani Secundi Imperatoris Capitulationem cum aliis citatam non leges , hoc enim data opera fecimus , cùm inter multa qua : de illa penes Auäoris habentur exempla - ria , quale cum originali concordet ac verum fit adeo facile definiri non poilit , Cit . Limnœ . in prœfat . ad Capitili . Maximil . II . Titius in not . ad Pufendorf : ante Monzamb : de fiat . Imper . man . cap . 5 . unde illam potius preterire maluimus , quàm apo - crypham citare fcripturam . Quod autem in hac noftra Capitulationum concordantia quid - quid in illis addirum ac imminutum fuit non reperiatur ejc - preflum , brevitati , cui fummoperèinfervimus , eittribuendum . Satis enim eft adnotafle ubi novas Capitulationis articuli ad teriores fe referuntj cùm ita ex fola eorumdem le£tione quif - que poilit fecutas hinc inde novitates cognofcere : Nec aliter prœfentis inftituti ratio permifit , cum non integrum prolixitif - que omnium Capitulationum commentarium congerere , fed fimplicem & nudam è Germanica in Latinam Linguam nuper - rimae Capitulationis verfionem , fuperficialemque ejufdemcum anterioribus concordantiam pro nunc exarare nobis in animo ' - . O A z fue .