M 6 De Zeekuften en Eylanden van ’t wefteynde van Bretaignen. | Van S. Matheushoec tot Urodupn fa | Van * ghety en loopen der ſtroomen. p erz i tot her Ras ban fat tenap ofte nae de Uiepſer zupden ten ooſtt!! noordooſte en weſtzupdweſte Maen. Bupten Hepſſandt maeckt het B. 0:1 PAn Hepſandt tot Pooztlandt noordodſt Ot Abbewzack maeckt bol zee een ooft: T 40 mijlen. Senn AR 0 evt SRR Den C.. ; | uE ears Doene jjlet ET ee s, UL! fuſehen Lr! M Van Heyſande tot C. de Clara in Brant u iccCGgogſſoeE_io. Ober de ee De apar BEES Dan Bf to ee ursa tot de Breeſont in nae Bzuſt toe. Oock bp D, oan veeg Eisarga supr WMarheushoeck Geen nae de Backovens met 58 mijlen. ; feec groote ravelinghen. Dieom Vepſſant comt Van Pepfandt tot Cap de Pzioz zeplen/ moet zijn giſſinghe daer nage maecken. h IN 2 o m In t Ras van Fontenap maeckt vol zee een Han Hepſant tot Capde Pinas zupden jl Saen. “De woe ba es eo TE Gl tot Laredo zuvvzupdoſt s' er deur Vupberts nae de Uepſerin toe, met ſeer z j B EEE e. boozt noorden en noopden ten weſten ws ze V. ef Oudejarne ooſtzupdos nae S. Matcheushoeck, daer ſtaet ſeer op te let: flen, ten bp ſtilte om niet vande ſtroom verlepde te Vân Gudejarn e tot de Weſterplepnuttit Werden. Met ſtozm upten noorden ofte zupden zupdooſttenzunn. Bet mille en iſt niet ſonder perijckel in dit gat te comen/ Van ‘t Weſtepide bande Sepms tot DE we- befonder meteenebbeofteuptbal. ſterplepmiarckes ooſtzupdooſt wel ſoo ö. Ban diepten ontrent deſe plaetſen/ en | walcse Sèymatorde vage ban Otoni op wat diepten men'’t landt pee TE Oe, onde ee , | Dan De Song tot H. Hebaſtiaen of Eghens Abbetwack bier mijlen ban lant | ten zurden. . — s4 .. T bijftich en bijfenbijftieh vadem diep. | Han de Sepmstot Bilbau zupdzupdoos ,, „De Backobens ofte ‘t lant vande Four foooofteijk ‚— — 76 of machmen fien op 50 baden. Van de Sepms tot S. Andero zupdzupd"" one fe op wies babe. Per PDE WAT Van s tot €. de Pinas of Tons, | Zupdweſt vanDepffant bier ofte bijf mplen/ | den a . se m ane ae oe en danmachimen ; e Inde Breeſonc iſt diep vijfenveertich badem. | HAU, Sepms tot C. Oztegael Ugent, g Wepnich bupten de Sepms ontrent eennipl | W| (ozupbelijk — cz ft Diep bijftich badem, Men mach de Sepms | Van de Sepms tot C. de Finiſterre zu!? en: en't Slaeplaken ſien op ſeſtich en bijfenſeſtich | tenzupden wel ſo supdelijck . s4 we oe emee PEER ema Hoe deſe Landen van malkander en) Hvoogßtet deſer Lander: ; van ander Landen legghen Epſandtlepdtop g4a grad An Jûe Bas oft Weftpalen tot de Four H 30 minuten. pets E zuydzupdooſt en zupdooſt tenzupden, z m. 7e