k. W E G Ä T .I I 3 I U z M V . . h T R . Z- § : . § j af - © D. = J 5 > T E S. . . frre . is . A sd . ie it. K 7 z . Li 5 L TE TE E 26 ~| WE SLE TE ree ee dE EE, £ sz .- § == . F . 22 E : ut: Z. - :; 2. >> “ü r - TA set E p. Z. EE L >> . . Ä E E F >53] s '» C. - - == = EN 7-5 A ie . gz; ;; : t — r ~ Gj hoeck iſt aen beyde zyden goedt ſetten op thien Onder de noord nu is. :? langhszeylt een mil buyten lande/ en dat de noordelijckſte en laeghe hoeck noordooſt/ en de zuydelijckſte Dusvetthoont den hoeck van Schotlandt/teghen over de Bay van Knocfergus/ ghenaemt de Mul van Galloway/alſtmen daer by ? . ps F E LEE T I W LL EERUW DD W V Ad IU DWG " pee . s > oft tvaelf vader voor zuydelijcke en ooſtelijcke winden, _ huydooſtva cullchen Strangfoort en Ban dave. Streckinghen en courſſen. | 49 — z; mplen. | Van Oldlliet tot de Rachleens binnen ds — s oft 6 mplen. zt jede Coopmans Gplanden tot denoord- | Mepden deur n n.w. Uutwäatt; g- î 1 3 p Île leggende voe ft Glaske/ oert van Dunbriton o doet hem aldus op. ' EE Commer-i ylandt Arren/ mijl daex af sijnde, vertoont aldus twee # Het Eylandt Lammalash oft Latttte-iſle aen de ooſtzyde van 't € 00te Inwijck van > toontalueen. cHunbritonven. HetEylande Elzeeinde : 's Van de Rachleens tot SkeresPortrush ~ ; mplen. Duspverthoont de C.Catttyr/als die noordweſt ten weſten ontrent ſeven mijlen pan u is. aa wi e es " VEE Noozrdrock en Zupdrock tot de | Een mijldaer benoozden lepdt de haben ban oge s oft Coopmang Eplandennoord- | Oldfliec.