Diepten. Goutſtart en het landt van Doztmupen machmen bepde ſien op vpfenveertich vadem. Steckinghen en courſſen. AnPooztlandt tot Exmout w.n.w. ro mijlen. 03 Dan Ermouttot Torbap zupden 4 mijlen, Dan Tozbap tot Dormupen zupdw, 2 mijlen, Van Dozrtmupen tot Goutſtart zupdweſt 2 groote Van Poozilande tot Torban weſt wel soo zupdelijel Van eeen In "Doztmupen weſt ten zupden Van Poorte ot Goultſtart weſtzupdweſt wel ſoo weftelijk — — — 14 mijlen, P AnGantſtart tot de Kiſcaſſen ooſtzupdooſt 14 mij. “* Van Gourſtarccot de Septiſles zupden ten ooſten wel (oo ooſtelpck achtien nujlen. Van Goutſtart tot S. Paul de Lion zupden ten we — 22 mijlen. Dan SGoutſtzr: tot Hepſſant zupdweſt ten weſten Hooghtett. ! Oso 40 graben 12 minuten. G ofte ſoo ſommighe willen wat noordelpcker. Tozbap lepdt op —— zograden 25 minuten, De Kulten van Enghetant, Ü LE EN y langhs ſeylt. ee! W Y Hoe deſe Landenuyter zee vertoottett. Dus vertoont het landt beweſten T; daer b ECowwÿhâaeSſSS$SSO , NN Gourſeerr Vertoont Wu.