] zl Streckinghen en courſſen. y,. Ösnde Hinghels rot Fierlep weſtzupdweſt Dn, De kuft van Engelandt van Doveren tot by Wicht, Van "tghety ende loopender ſtroomen. eren Doberen en De Singels /defgelpey ...In . iin sy anaal ban Winckelzee een zupden ten ag Bebefier aen t landt een zupdzupdooſte / j Ji dnoo;dweſte Maen. top )serwech daer neffens een zupden en - „ en Maen. zl | An de Singel tot Doberen alt de bloet noob: BV poten ooſten/ en de ebbe z. w. ten weſten. Ü Eef Lise tot de Singhel ooſtnoopdooſt / lep bef ier aet! t landt voor de ſeben Kleben nage ort ooſt ten zupden / en de ebbe weſt ten / tuen Viche tot 2Bebefier ooft ten noozden en / Þden. ! Diepten. Conijn Winckelzee en Piccardik middenin't ties "ael1ſt diep ſeſentwintich en ſevenenewin. B rr: SI ple maehmen Fier- t An Doberentot de Singhels zupdweſk ten weſten : mijlen. Hoedeſe Landen uyter zee verthoonen. Uuſirtiestoe srveſurw. z. cue § / den deſier tor Weembzugh weſt ten zup- : /. 10 mijlen, / wetens Weembzugh op twaelf vadem rot VW t ebeſier tot Bwartenesooſt rz mijlen. ; Ie Hooghten.. — zFoüraden 48 minuten. . lepde op AN _ us vertoont Firlep alfmen uyt den weſten komt. E EEE CCW Gee Vevesiex vertoont aldus/alfmen upt den weſten komt. ILT WA : . I TI ed € Q y Z AN] Y § 1§ Q-: 5 S 5 komende daer by langhs ſeylt. .I RF Ü WEN § INN us vertoont Bevefier mette [even Eleven; alfmen u EER NN V ylangs ſeylé drie I D W I, ZD r.. Ü Neree _ W I I E IBR Sus vertoont Fierley alſmen daer b W F Heofi. mylen van lande.