haet twee milenlangh/ lepdt gheltreckt oolt en welt. . " machmentamelÿck dicht bu langhs seplen/ pee bet Wu z | De Cult van Normandien. : § ip trupfaert tot Sepnhooft is de cours Van Sepnhooft tot Dierbliet ofte den hoerk Lt EU; la zer ( eel [eoa 5 Nl Oee neft Ä. s mijlen. | noordweſt ten weſten 28 0f 29 zur. us töc Beet zuphzäphbveſken Van Strupſaert tot het ooſtepide van Wich noo!dweſt welſo noordelijch - 22 mijlen. wartenes’ tot Strüpſaert ofte C. de | Van Strupsaert cot Beveſier is be cours nooz- Caux zupdweſt tenzupden wel ſoo weſte- | den u ~ t 17 oftexs mijlen, 4;5 minuten. lich | 22 mijlen. | Wan Strupſaert tot Fierlep. t h Van Swartenes tot de Liſcaſſen is de cours ON tot den Hoeck ban zw. N z ſzurhweſt. öl P:; ;: z6 mijlen. , noordnoordooſt Torn 25 mijlen. yrlſcizs cents tot Wicht, yweſt tel ſos zu: |. i pet Divartenes tot Bebefier weſt â i m.), ; Hooghten. . Weſt lepen torWiche is de cours weſtnooqd- i ils Pan D; j 28 mijlen. € Somme lepdt op 50 graden 18 Dan Den tot nie nooredweſt 1.6 m. | minuten. im tepen tot Doveren is de cours noo; Den hoeck van Strupſaert op 45 graden i T1 tefiſtuck. De Kult van Normandien. van de Seine tot C. de ; HUagneendeKkilcaſlſe ... § D Df Wee mijlen bezupden de Hiivier van Kouani lepdt een tvhaven ghe- r % Yy daer bylooptmen in / okte men mach byde ooltwal met de Nah: 25% gaerdein talten. S “zee! acn bende zuden ( foo daer beooltenals &] | 24 Supdweltofkcezupdwelt ten zupden bar den hoeck Sepnhoskt s) ontrent bijf mijlen leggen beel bancken een goet uc weegs in between om) machmen dta her ooltlandt is dupmich en verre vlack op les ofte ſeuen vadem/ daer enmet de lachgaerde bpin talten. un Hepnhookt tat Caep de Batkleurokt Cap de Cierenberg / is de cours welt E: de B Un mijlen, Ontrent die mplen daer begatten legghen d'Eylanven van H. veg. E ues / daer machmen rondomzeplen; dati tenilCeritecalte choen.. Ss. ü ar. h Zn ;! ry Eplanden van Sparqurs yz! la Honghe een plompe cqo: :; nge || MI B eme op aft tvei.vabrmbelchn mach liggen vov; ten uscztu | „én wint. Een noordoolte winde waept daér openin. E Va de noordhoeck ofkte C. de Barkleur (die Hoo!dnôdrdtwelt van tüilepdt als ghp vi V YPtnoverenmogen. - fle ten de Caep de Wpck / ſoomachmen dienietbezeplen. Hippo? Carp de Wyck ig goede veede op (es badem / recht beoolten de twee hooghe B knineen Sandbap. (jag? eee leggen fommigbhe dippen ofte Eyjgnpeltens- die BIP Beleggen aen dee pn ie ae BPF EG REE [NN [chen deur/ tot binnen de haven. Een mpl daer bewelten lepdt C.de Vague. g. ve a. Mul ter ty hn P de reede legt ) loopt een banc ofkte rifken af/ doch daer kan wel eénſchipover. Blinde. [th Ndoolt een groote mpl van die voorlz hoecklepdt een teen onder water/daer geen klip. ene De ng of € ve Bartteur cot Serenbweth t wen ut hyt legghen peu EN : U hooghe lande van Chierenburgh oudt Mi mijlen wedt ten noozDen ban C. De Hague lepdt het Eplandt Widernay ofte gue. daer tulſchen gaet het Ras van Blanckert Deur." Aidernex okte Oznap is Gap. Het oolteznd is ſchoon/ Ziggvan D} naemt Tochet! aende weltkandc van hergart ltaeteen baecken/ Tochet. M | het in de Folke van Caen/die (reckt meelt zupden in/en lepdt ineen inch. Aen ZOT Gan) | .uznde lepdt een Singheldaermenachrer ketten mach / 't Mer wijt en bzeet en al W C.de wüc I weltepnde is leer vupl / keee. M M) IN IPI daer