; van ‘t Voorlatidt tot Doeveren, . +.] v | Van Diepten. j Teuer eit TeBe eN Streckinghen en courſſett. ! Ur-. . r A y me p. Blanckenberg tot Goſte | f UL itrent het Voozlandtiſt 26 / 28 en tenweſeen. — uv zu ; üg: em diep / Hoe nader aen Goepingh hoe Yan 3 tot Nieupoozr et Miu h Ges " Po upt Het Marsdiep nae de Hooſden te , IEM tot ee a A m eng q. s | BE oe Ten Semih EN De] EE en er ner qr , " rs ten / ſoo U Van Lales fot der Neuſe in er en. pn en Hee ar Doberen mach- Ü oft h. ; dem. nalſmen vooz de Hoofden is op 24 va- | § ru en legghen op rt: nd ] j i EI # ; t? cht : : § 2- op ] :; ; 1-. a t Y : p . s 1.1 U t. | pu; j NL tl dE