Hoehaer d eſe Latidenuyter zee verthoonen. 2 wat nader Ioopen als het Eplandt/ om Dat het Daer vupl is. Ontrent cen Gotelinc clepnlte/dicht by een/ſchpnen van j deelmijllangh/maer hoogh en lkeenratligh aen t Aen dele kult geljck aen d ennao :doolte enzupdwelte Macn. klippen bp. De kulten tuſſchende de Noordkaep en Noordkijn seplendelen de hoecken van u zijnde ear © ſtaet/vertoont de Inwijck daer tuſſchen beyden aldus. als hier by gheteeckent Tuſſchet kſchoot noor-dwaert verre een Eplant te zin/zin te kamen geen e lien/daer leggen noch t e Noozdkaep maeckt h008 zuydzuydweſt ſes mijl/en de hoeck van Tanebay zuyden ten ooſten van u is. : W/ N dkijn en Tanebay/als de Noordkijn WW Ts IV . I Aldus iſt landt ghedaen tuſſchen Noor neskens het Eplant e van dat grootîte leggen De I O == yee 0 h watct NN ®N®D UL Kijn z. w. C vijf ofte Fes miji buyten W IW EI ereln- | vl f due. Ü a) alſmen daer by langhs Fey I in id we RA YU rer ß ten vor en van B Hd. b en Rijn en Tand NN ? D