Msmens daelſche _ EGSulandes. Bulk. Bee | | Craens | s Loffoert. fRatls ſtroom. Santen. Tram- ſondt. Y Hoofiſtuck. De Kult van Noorweghen van Dronten tot Tromfond, WZ C cours van bet Eplant Grijp . ; [ > kot de Nomendaelſche Eplan- / s RE?) P den is nootdoott veerthien up- ' # UF fa laude Gut MGE / ij Z) kenoolten acht enveertigh mp- M. halven de BE EO M Eplanden Hepligelant ende Traenoogh. Traen- [;, oogh en Rult legghen ver»ſchepden chien mplen. 1 ' Van Rul tot Wero is decours noordoolttenn. ( even mplen / maer tot Lokkoert noordnoozrdoolt W vÿkentwintigh mplen. Tullchen Wero en Lof: koert lendt de Maelltroom / daer machmenniec . § zeg deur»eplen dan bp (til water. Bp de welthocnt. Q-. | E BSE van Zoffoert machmen inloopen/ en daer achter VIS é s > Reede maken : Oock van daer voozt binnen tul: Gj | E ESS fchen De Eplanden en het vatte landt deurloopen/ q.'| S © & S heel tot de Noordkaep coe. [, | § U ZZ Tullchen de Eplanden Welterhol/ Samenen (!.) § S Êô Tromlant machmen oock tot verlchepden plaet- (;. E u 1 S§f ſenin loopen en Üieede maken. Meting dele Eh: |Z | E23 landen leggen hier en Daer op ſommighe plaetſen ſ [' D V S § : blinde lilppen en Rudſen/ eengroote mil enmeer (!)..) E //] § ZE bupten lande. Dit langhs dele kult zeplt mach 13, " S.. § daer op verdacht zin, t S | z iF | Van'tghety en loopen der ſtroomen. (// 5 1 z äs AEn defe Kuften maeckt bol zee een zupdzupdtwefteen W/ 5 (/ tz neen aile (/ (} P |C F Finmarken heen nae De Poozdkaep, : 4 € ! § Ê ; : ./ / | A Z. Streckinghen en Courſſen. uu | te | ; ; „ © 7 VU eN og M z Van Hanien tot Hurop n.o. ten o. 32 mplen. U § 5 Hooghten. ' Ê ' Y- be tw ê Hetooſteynde van Weſterhol vertoont aldus;/ alſmen d zeylt ontrent vijf mijl daer af. Vertooninghen deſer Landen uyter Zee. ULD voooft ten supden/en den Boecf Mette ghe berghen op 't ooſteynde zuyden: aer by langhs r. Vs eN