‘t Liedt van Dronteti. cttüdts aen de weltzude/gotk lomeidts eee paren be Sarde pormetbs: tome ae Eloot / daer igektmen bp op rot ap/ imm't gat valc het met ſprinci- [h dm bu nae dzoogh/ dan binnen il die- Van t ghety en loopen der ſtroomen. men aen een linghelachtighe hoeck B Sao tot Diontenmacckthooghwa: Mar ken zupd ten aoſten ende noord ten w. den ÌUmer een Spzinch valt het anderhalf bas ſchaers "rer: / met een daghelijclis ghetpe { adem. . ; Inde Ötroomen en loopen daer uket langs het linde ' maerde vloede valt dweers teghen het dj wal et de ebbe tcr contrarie dw.rs van “Smart, Srtreckinghen en courſſen. V U) Stemmeſnes tot Grijp noordooſt teri da Van Gin elan 5 mplen, A tot d’ Eplanden ban ae 14 mplen, Dof Gijp tot Deplighe landt noordooſt cen v Van Grijy tot Ruſtndordenen hos, Ls Da ie — “4 ore zue: tot het noo-deunde ban Hitlande zu Sup tot het zupdepnde van Fero tr mit Gry tot de ooſthoeck van Bae - Hoochte. ; De Eplanden Wucholm en Smeerholm beslenop 63z graden 44 minueen. D, Eulandt Grijp op 64 graden. Vtadt Dzonten op 64 graden 34 nunu, . a deel, ; Boeck. : Hoe haer deſe Landen uyter Zee verthooncn.. DJDeſe twee figueren behooren by de et malkanderen. II EAN SN I ED III ED E ! ( EUR NSS AS D NN T Het landt pan Griſp weſiwacrt ofte zupdwaert nae Stemmeſnes/vertoont als deſe twee figueren Bier open. 19 . als men daex by langhs zeylt vijf mylen buyten landet.