Pes tweeden Deels Hiſfde Boeck | 7 der EE § V FEG !: [ & c UH 1 P PA E K 7: Inhoudende ] DeBelchrpvingheder ce van Foz rep... Van der Neus tot de Noordkaep , en van’t nieuw Tt Landt SPITSBERGE. Met Puollegie der Ho. Mo. Heeren Staten Genera ew reenichde ds derla noen | Een a