26 De Eylanden achter de noordwefthoeck van Schotlandt. Hoe hacr dceſe Eylanden uyter Zee verthooncn. Alſt plande Leeus ſes mylen ooſt van ia Als. S. Soup or ontrent vier mylen zuydweſt van u isf vertoont het aldus. Ee Ö Dit Eylandt leyt oock Dit Eylandt leydt weſtzuydweſt op de kuſt van Leeus. van Schotlandt. Dus ijt Eylandt Barro ofte Di lande Ec; aen de tre vat Sc Ronaaalſt drie mylen zuyd- nae Locherme toe. ' juydooſt van u is. Hoe deſe Eylanden van malcander en van ander Landen zijt gel Dan Kona tot Leeus is de cours z.w. 13 M, weſthoeck ban Bland is de cours $ Ban het nooqdepnde van Leens tot S. Rilda zupdweſt 12 mplen. a tot het noe pan et zupdepnde ban an erug tot De noozd- lande noordooſt ten ooſte. | Hooghten deſer Landen. WE Eplanden ban Rona ligghen op — —_ 58 > w Dek eg us s ii r; a 58 HSZ o De noozdweſthoeck van Schotlandt lepphtoee. . z ö grade EY N DE. E Tot den Binder. Stelt de Kaerten aldus s HNomb. poor aol. Zr en 32 — — + F G Z. [ § 37 == . 17 N S S 3% — _— 25