; T VIERDE BOECK UandeOolterſcheenNoardtlche | nen Ie nch. V neven | deooltzvpde van Enghelandc en Schorclandt. T Hoofifluck, Om op de Rivier van Londen te zeylen. „ Ooz tweederlep wegen machmen de Hivier van Zonden bezeplen/ van bezupden bp ‘t Voozlandt langhs / en van ]) benoozden bp de Naes heen. Wilt ghy van bezupden “ daer inzeplen/'ſCoo moet ghp voor eerlt het Voorzlandt wac ſchouwen/het is daer neffeng Dan berre ban de wal viack, byenghe het Voorlandt ootk niet zundelÿcker van u als O I ict aop VU Y lte bplanghs/ maer en comt dat ſoo nae niet / dat ghp ] Y ( bet (pttg ban De toozen ban Marigat achter hec landt upr us QI ugelticht verlielt/ok ghp comt de walte nae: maer lo ghp of trg ban de wal blijfc/dat ghp de voorſz tooren boven het Hooge landt cont fien; [mint gelicht hout/soo en kondp aende zupdgronden met miſldoen. Comende Ua ig Marigat / dan zijt ghp de voo;lz vlackten ofte zupdgronden ghepalleerc. gra kt dan bvzp na de waltoe/en op twee kabel lengden daer by langs/om de noozd- teſchonwen-/die ltrecken verre am de zupd nae landt toe. Zeplt Co al by de SEN EHRESEHENHGLG HE. u mercken ves de sioakalvers/daer bp ziÿnde/Kondp de ander ton oock lien/die rene Lelück de eerſte oock aen de noozdwal/ en Daer tegen ober aen De zupdwal fact en cen daer moetmen tulſchen bepden deurleplen-latende de ton aen lkkuerboort Didi baecken daer teghenover aen bagboort. Van daer machmen mer clepne okce luweſ Gaende maer niet met diepgaende »ſchepen/ met hoogh water over de Swa- dien, \pen/ weltnoor/dwelt aen nae Schapope / want ’t is daer vlack water : met Das vende (chepen moetmen dooz 't Diſſchers iep nae Blacktepl. Men mach ban Gog! af oock wel met clepne ſchepen op 't loot bp de wal langhs loopen met een vi Water heel tot HÖùthapon/ maer men moet dat langs zeplende het getn Kate: un, JANE de bloet halt (eer lterck in de Swaluwe,/en de ebbe ter contrarie lterck daer lande HÖchapop camende/loopt op twee kehr yer! by üp Pi oM ie Geert HeSpane al af ou De oer ore Noozte houwen vat is een Lande bat var de zupd- De Lacs. ae ban de Rivier comc akſchieten een goet ktuck om de oolt/op tupterlte daer van Bee Wijde een baecken / Daer aen men Die bekennen mach. Loopt Daer benoszden jay DN latende aen bagboozt/en voort midſwaters 't zeerack in om de gronden die (al Bet diepgaende ſchepen langhs het Voorlandt op de Teemſetezenlen moetmen Sia de tonnen op de Laſſen ghepalkeert is) door het Diſſchers diepzeolenne. dorzdwal af ltrecken te ſchouwen/ gaet ſoo voozt inwaert aennae Gzaveene. dipn tevl/dat (treckt van de tweede ton op de Lallen nae de eerîte tonin’t Viſſchers Viſfchere. men de Welt en noozotwelt ten wetten” Die lende op de noozDkant ban 't (andt Dat: diep. der. pP Mangiaert noeme : Dele twee tonnen leggen eengroot lkturk van malen. batihe M de ton op de Lallen akzeplende/ ilt een goet ltuck weegs al vlack toater/ lo Kate e/ wort het te met dieper water. Die dit wil overzeplen moet zijn gety wel ataerr, WE to ‘de vloec valt daer bu na dwars over 't diep zupdweltwaert heen/en de ebbe ; ven We pere ton in het Diſſchers diep ". ghenaemt de con op wone ‚ 4 Boeck, =. mn Beek toog water Daer oter loopen Moet/maer De ton op De Spangiaert he: De Spans