| 1 M | V tufléhon Dagheroort en Revel. : ts | / Deuptſ»ſcharenvan Lupßen 't gat van | jo! ] otto leggen ver»ſchepden oolt en welk er j ontrent lCelthienmplen / hoe welzet daer jau ; tulſchen beyden al ghebroken landt en y ; vol klippen is/lo zÿn daer nochtans geen ede / havens noch gaten bequaem om met | ch ; ſchepenin tecomen. | qu . Van Luys bupten de Scharen om na !! ae J 't gat van Elſenvos / is de cours oolt en ' f § _ oolt tennoordenelk ok twaelk mplen/maer I | at- § 3 JY Narghen ofce de Wolk en't gat van El- IMI jen Es § l ſenvos legghen verſchepden noordnoord- teil ; § / oolt en zupdzupdwelt ontrent twaclf ofte feu T t derthien mplen. De ghelegenthept daer > u | S / vanleelt in't volgende Hoofkcltuck. Hoe deſe plactſet van malcander en | van ander Landen gelegen zijn. | BP An Sybzichſnes tot Oetgensholm ooſt- | “ noordooſt ennoordooſt ten o. s mplen. | Van Getgensholm tor groote Raghe ooſt . | ten noojzen.. rr 3 mplen, || Bangroote Roghe tot Surp ooſt z mplen. Dan Koghe tot Margen ooft 4 mplen. Van ’t zupdepnde van Narghen tot het I| ee de Wolf ooſt en ooſt ren noozden . MI en. ' "Dan UPevel tot de Wolf noorden ten wes I ſten - 4 mplen, : M Un Getgensholm tot de nptſcharen van : | NN SSóòSEEE2Et ect UI ü Aldus verthoont Revel buyten de Wolf alſmen by de Revelſteen is. edaen als de hooghe bergh drie pien zuydzuydive sft diep vijfendertigh en ſeſſendertigh vadem. = Vereoortusabett deſer Landen uyter Fee. j | / V Uups noorden ten o. 11 of 1 2 mplen. ' Uh / Van Hpbuchſnes tor het gat van MM | if r | / w. zu;! Eck hetu terſte L: | p- IS / var Aar we TE . mplen. | ! | & ' § / Van Wrop oſt Abo tot het gat ban Zupg p TE S. H ipve conrs so .. - IE I jo é Q . Van Lups nae ’t gat van Elſenvos ooſt en | jj. ; 2 / voſt ten noozhen. — Z 2û up!: M z Dan Margen tot 't gat van 8 | jet S / weſtten noorden 240f 25 mplen. ae I W IS Wan Marghen ofte de Wolf tor EGA van a- | Etſeuhog nue: tot de uptſcharen van Lupst s f ngen cori. Peltinghſcharen zur: | q! / wel foo ooftelijck ofte noozdooſt ten ooſten | § | / 15 mplen. : (k- y An 't gat ban Abotot Boechſchaer zupd- ip / weſt ten zupden UT; 1 z mplen, en / ; 9 en pu en at . zdecl, z Boeck; - VII Hoeft: