] . Des tweeden Deels . HPweede Boeck H | yer | 1 : Z E ESP I E G E E Z C UH I P. V A E R T: ] | Inhoudende | Deselchryvingheder Seckulten van Noorweghen/ Denemarcken/ Hollten en Mekelenborgh-. Van der Neus en Schaghen tot Bornholm en Statijn in Pomeren. Met Priollegie der Ho Mo. Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden / voor thien jarens.