tuffchen de Eyder en den Horn « erdiep tot Get Dlië Dan deolmg tot Vlecker Hoo dtweft ten nvôj- ü PWkinbopper ofte Nun rzuvdweſt oft cen wepnich weſtelpc- 3 14 mplen, en 18 mp- " Voebenberghen langs Jutlan ' punten Pe Dans tot Mansen waa nden tot de Elbe ofce de upter ſte ton- | Van de Holms tor de Tanghe h! noopdinoordooſt | Van Schaghen tot Tinbup weſtzupdweſt enten ooſten ontrent ; ; non BT po [in . rif Öotbenberghen tot het Vlie ofte Bozn f zupdweſt ontrent de zun- Van de Holms. tot Farder zo mulen, 102 mplen. s2mplen, Dan Schagen tat der Zeus weſt 25 mplen. u sevenbergen tg 1 9 of 20 mplen. ot het Voorlantzupd- Van Sebaghen tot Dlecker weft ttnnoozden * cpu a | Van Schaghen tot Reperwpck telt teurer: rgherhooft Van Schaghen tor Maerdou yr. Van en en tót De Langhe noozdtweft ten noozDen/ ofte een wepnich noordelpcker pen zuudweſt berghen tot flantbu zupdweſe oe tot Scharenb epnich weſtelpcker 76 mp- kaſtartöberghen tot de Ribiere ban Ni- 70 mpien, den ende weſtnoorvweſt urgh weſt- en ten we- 17 tmplen, noorden ten oo- : Van Schaghen tot Fardero toozd Tinbup weſt tenzupdenontrcne mt : Oben Van Schaghen tet Ottrum jen tot Boeclienes weſt ten e 18 of 19 mplen. andt ooſtnoozd- 9 mplen, n zupderi Van Schaghen tot de Waerſberghen ooſt- 14 Of 15 mplen, Van Schaghen Gupten De eo zupb; Van Schaghen tot Lezou ofte Get noozvepn: de van 't Rifzupdzupdooſt — 6 mplen, Van Schaghen tot Maeſterl Van Schaghen tot Nydingh ooſt te ur of 12 mplen. I ME nooy bergen tot Der Meus if op ſeſth nweſt noordweſt ien vadem tot het Vlis fr COP achthien adem tete Doof et "ß zundzupdweſt oncrent gom. | Van Schagen tot de Trindel | Ö ooſt ten ooſten ot der Neus noordweſt 14 Hoe