€n Amelander gat. t . Pan het lie tot ber Meus noozden ten ooften Streckinghen en Courſſen. e 64 mplen. Van het lie tot op't Kif op ſeſthien vadem noorden ten ooſten 46 of 48 mplen. J kterſant ofte de Schozregronden en | Van ‘t Vlie tot Boebenberghen is de cours Boznriflegghen verſohepden noor/d- | noordnoordooſt ofte een wepnich ooſtelpc. - Mn ooft ten ooften | en zupdweſt ten br: MT Nt ee zi j: mpien. eN 't Vlie tot het noozdooſtepnÿ wr; noordnoordooſt ofce t c! noni? tee veerthien is de cours weſtnoordweſt | lieronren. . . 44mplen. 6 mpulen. Van het Vlie tot het Eplandt Silt aen de : Van Het Vlie tot Tinbup ofte Niliaſteel weſt. | Jutſche kuſt is de cours noordooſt 35 mp: > oo!dweſt 68 mplen. | len / Van het Vlie tot Hitlande is de cours noord- | Ban Boznrif tot der Neus is de cours nooz- h:! Oa noozden wel (oo noozDelpck 174 ter- ofte een wepnich ooſtelucker 62 Mp: Van het Vlie tot Faperhil noozdweſt ten Van Boznriftot Heplighelandt noozdooſt ten Ey NEN — 108 mplen. ooſten — gz25 mplen. te ed ee een mplen, Van Boznrif cot de Weſter Cems 11x M.. Hoe de voorſz Landen nyter zee vertoonen. Dus vertoont Vtliclandt | alſmen ontrent anderhalf myl dweers daer af is. I ENEV CU sss vee Dusverthoont Der ſcheltingh/ alſmen daer by langhs ſeylt ontrent anderhalf myl van landet. .. IMI Amclandt vertoont aldus l alſmen ontrentanderhalf myl | ; dwars daer af is. ME ‘ H II Hooftfluck. Van de Scholbalgh, Lauwers, Schille, en beyde de Eemfen. LS dE Chiermonickoogh lendt ban t ooltennde van Amelant ver»ſchep- Schier- RES denoolt welloonoordelucktwee groote mplen/ is een laegh echt moniek: \ SVE Enlandekenontrent anderhalk mil langh/ daer (taetniet becon- B; | [72.1 ders kennelijcr op/ dan t so weltepndetwee Kapenmeteenwitte I § Dj ) Blenck / anders zin t al ghe (martachtighe Dupnen ofte heu: FIZ & belen / Doch hoogher als op 't ooltennde / met wit vermengt : Het B Bet tretende upterlte ton / die lepdt bupten 'tgat IIe op (eben vadem of daer an- undſüktbaozt enlaope vaer beogen een Bee Bn Re; URS | mach. Qs qr deooſtwal/ die volghtmen tot aen Ooltmerhom/ daermen 't letten Ween ope Denen dieptenvandat gat veranderen dickwils/en Comtÿdts veel berlaten, ren cide / lulcx datter nier afte ſchzpvenis daermen hem op loude moghen 2deel, ; Boeck, B P Die