Snhoudende Ecne beſchepvinghe der Seckulken van de Oalter»ſche ende Noordlche SCHIPVAERT, Bt ondervindinghen van veel ervaren Zecvacrders vergadert / en 't ſamen gheſielt Door Willem lanſz Blaenw. t A M S T ER D A M, ; Ghedruckt by Willem IanſeBlacuw, inde vergulde Sonnewyler. Met Privilegie voor thien Iaren.