1 Ut * * ltaet. De tweede van die! dat is/ die alderveerſte vande Noordlter ver»ſchepden ltaet/ ig dieindeborlt/ en lêaet leer nae even verre vande noordlter / allt noorderlte voorwiel Des grooten Waghens. Soomen een rechr epnde tuſſchen de Waghen en De Peerd noo | et andez epnd (al dan & Kort onderwijs inde Okt als de (er in De boz De Pool. 44 Cafliopea Jk Noordſter. komt rechtbo- | bende no0D: | . lter/ dan is de noordlter bo- ben de Pool op thooghlte, | als die rechc öder denoozd- | lter is/dâ is de noordlter op 't laeghlte onder den Pool/ nae B kens ltaende Figure. Et f] BorſCaß / kopex. € 3%: De lterré des g100- ten Wa- gens zu pder be- kent. Dt ſterren in Calliope a / daet van zp! bp leer klare df : voor. naemlte/ De Pool, biet 0007 [tt ei ttocrken op 't ghelicht hour mer her een en deur / en met her midden over dt recken over de voo;sſchzeven Ster in Cali upt ghe- : belt | XXVIII Hoofeſtuck. ’t Ghebruyck des Noordfters ‚ alfmen die peylt na® gberekent tweederlen Tafele Dele tt toe g'jebetert hebben) Wagens, bcpde op de bier Keer na fuicke maniere ban Doen De Moomdker op »ſchepden ltant heeft : wp hebben de Takelen gherekent nae verſchepden hooghde des grooten Waghens. Ewyple aenveele Stirrlupden vele der vaſte Sterren met hare namen onbe kent 3pn/ en hr er Daer over houden alleen aen 't ghebzupch des noordlters n De reken van't Compas: wp hebben tot gherpf van alfulcke / ban nieuw de Wachters, en het noorderfte achterwiel ken van Noozd/ Zupd / Oolt en Welk. ver»ſchepden Polus hooghden ven. ofte bzeetten op Aerdrpck van zo tot 10 graden/ als volghe: gest achter Noozrd/ is denoo!dlter z graden en Welt, is de noordlter 1 graeD 22 minuten boven Den Dool. upd/ is de noozdlter twee graden 1 8 minuten boven de Pool. ltaetin’t Als de waer: | lte der Wach- * | tergatin’t | Tel/ 19 De noopDlEer een grard (Zupd,/ is denoozdlter twee graden Op de hooght van ro graden. ox dan is de noozdlter x graed en 28 minuten beneden dt Op de hooght van 20 graden. 18 minuten beneden De Pool: Oolk/ is denoordlter : atd 31 minuten beneden De Pool. L is de noozdlter twee graden 18 minuten beneden v 19 minuten boven het Aſpunt. 19 minuten bayen de Pool, ol n/ d'eenenae de Wachters ( die wp van t verloop tol d’andernae het noordelpcklte achterwiel det.. § F § §7 2