_ Hnoozend î diſtanted w Y 21 graden; raden de noordelyjcke bechnatie ES °° rizon/ZhetZenich. Laect AF 3ijn De Hoogte Der den. HoomenD k s de Declinatie treckt van î FA de hooghte/ daer blpft ober DA 5e gra: @ _ den, dehooghte des Equinocttaels bovenden SZ, Abe î HHnoorderPoolsonderden Porizon even gen C B î dDerPools boven den Horizon 73 graden, ‚ _Konftder Zee-vaert. j zr. 1 Exempel. B Wet zuydelijcke Declinatic. Sp in deſe Figuer C de zupder/P de noorder ' p olus/ D E den Equinoctiael/ B A den Yo” I vonne boven den Hotztzon in ‘t noorden 58 n/ D F de Declinatie nae 't zupden 8 gra- ozizan in't noorden, dat ghetrocken upe D P S 997 blpfr over A P 40 graden’ voor de diepte des ?: hz des zupder Pools boven den Hoztzon 2 Exempel. ; INet de vervullinghe van des Sons hooghte. Ep k deverbullinge van der Sonne hooghte z2 graden/ boeght daer by D F be zupdelijcke Teige s. is te ſanmeit .: vco DZ be bug ua bes Squinoctiaels hooghze/ even ars _ Mrctnoordelycke Declinatice. 1 Exempel. be Inde bobenſtgaende figuer zu S A de hoogte der Sonne in't noocden z s graden- 8 D denooz- rlijkie dcelinatie 1 4 graden. Homen de declinatte D § 14 boegt bu A D 39 de hooghte des Sons/ zen krpght voor N A de hoogte des Equinoctiaels 5 Lo die ghetrocken van A Z 90 , daer yſt vooz D Z de vervullinge bandes Equinocttaels hooghte/even aen C B de hooghte des zup- 2 Exetnpel. f fatty 8Sznn de berbullinghe vandex Sonnehooghte 5 x graden / treckt daer af D S de nooz- mite L. Z ure vr; voor D Zde diſtancie des Equinoctiaels van t Ze- als ve ) te der plaetſe daermen peple.. | '3 Exempel, - Son de hooghted-r Honne in t noozdenzyn B 8 82, denoozdelijche dectinatie Es 21 graden, . R Z j SE jo DD De bettitatie Mante des Equinoctiacls pt Den Hotizon in & . : Jer afgenomen BZ 90 , blpft voor Z E de es Equinoctiaels van 't Zenith nae het zunden nPSploſS =S ? Ty îtteoyul. eme . ' § Hodghte Sv lement oft berbullingebandes Song 3 Ds I- Ech. eg de diſtantie der Sonne van't ; D NG GG p en fo ] Dee bevtnden/ die om de Noordkaepen ne Spitcberghe varen/ en datmen mSZ 8 het complement der errenoo-dwaerc ofte zuvdwaert zeÿlt/dat de San niet ondetgart- ge- wil vinden aen de Hon/ oock als die in t noorden is op t laeghte : plement [ zzqes! tot de ghemeéen hooghte der Hötite boven den Horizon / het cam- + De M des Sansderlinatie (dat 1s de diltantie tulkchen de Son ende de Pool). etalbewÿlt de hooghte des Pools. Ok- ; SS Er