Snhoudende Let forte Onderwyſinghe inde K O N S T j. g [? r Var K Y Beſchrpbingheder Stenen kulfen ban De OGolterlche/ Noordlche/ enWelterlche . KSD OC U 1 Þ V A EL K 7: | We ondervindinghen van veel ervaren Zeevaerders . vergadert / en t ſamen gheſtele Door Willem Ianſe Blacu, II I II ! ſ j HIN ] H; y Tot A M S T E R D A M, _ Ghedruê by Willem lanfz Blaeu, inde ei Sonnewy{*: Met Privilegie voor thien Tare