1. Teil 9 E. Bartels, mitr, Arp, RM., Nicter Bochnia,ıW., Schweiker Bruhn, A., WW m. Homeifter, X., Fuhrmann 1 Schlappfohl, H., Lagermfir. Sitan, W., Schuhmacherei Stender, F., Steinieß. 3 Svenfon, €., Straßenbführ. Tippel, E., Arbeit. Tröger, K., Schloffer Erdg: Untiedt, O., Arbeit. Wendländer, D., Wmw. 2 Willvodt, W., Rentner 1 —<- Alte Lübeder Chauffee > D., Steinjes- er Rechte Seite 2—8 Lagerplaß Neumann, R., Kohlenhdlg. T. 10 E. Verbraucher: Senoffenjch. e. 6. m. b. O. in Liquid. T. Femerling, B., Lebensmittel 12 j. a. Heijchftr. 2 . E. Bagel, E., Kfm. Adamsdotter, X., Mieter 1 Boffelmann, F.,Kanzl. Ajfift.3 Bubert, H., Lotomot.Führ. 2 Dohrn, H., Schlachter T. 3 Fährmann, W., Ww. 2 Krabbenhöft, M., Ww. 3 Marmwinstki, O., Waffentwart Möller, M., Monteur Krdg, Wulf, A., Konditor 2 Bühlfe, W.,Straßb.Schaffn.1 <- Heifchftr. 14 eriftiert nicht 6 E: Ohm8,R., Klempnermitr. TUE Rr., 12) V. Webde, F., Elettrif, Erdg, Harn, x Tolegr. Ob. Leit. Aufjeb. 8 Ww. 1 Yanfen, F., Möller, A., Klempner Erdg. Riedel, H., techn. Angeft. 2 Sobit, W., Rej.Lokomot. Führ. 3 Staa, H., Kernmach. 1 Went, H., Meifjter 2 Wulifen, E., Ww. 18 E. Zhomjen, D., Elettrit. Adolf, F., Vorzeichn. 2 Baumann, Ch., Werkmftr. 3 Bendekat, H., Kontrolleur 2 $arm8, M., Werkmftr.. 3 Summ, X, Arbeit. Erdg. Mieden, H., Rentner 1 Sievers, E., Wıv. 1 20 geb. 3. Heingzeftr. 2 <- Heinkeftr. DZ 22 eriftiert nicht x 24 E. Fijcher, M., Wow. Domnid, M., Ww. 2 Draband, A., Schlofifer 2 Ehlevs,QA. ” Straßen. Schaffn. Hocefer, De Anfendote 1 Ko, H., Arbeit. 2 Krügel, W., Rundfohleit. H. Lange, H., "Obit it Stangnow, A.-Hobler H. Thümmel, R., Hilfslademftr. 26E. Breitenftein, S., Ww.Eigen- tümerin nl 8) Diedrich, F., Bohrer 1 Hochfeldt, N., Majchinenb. 3 Kuhlmann, W., Majchinenb, Yudner, W.,Majchinijt Erde, Möller, H., Zimmerm. 1 BPloen, B., Dreher 3 Purfian, W., Arbeit. Tant, I, Ww. Erdg, <- Dofftr. D NagttpläGe E. Haufchild, H., Khan. “(Segeberger Str. 3) ir HohlendanbelSnel, m. <- Mübhlenteih a EEE an 918 — Sörenfenjtr. 70 E.;olz, A., Lofomot.Führ. Speden 72 E. Horn, 3, Ob-Baitichaftn. (Stadtteil Neumübhlenz 74 E Yore8, I., Mar. Koch Dietrichsdorf) 76 E E Manthey, K., Monteur Furname 78 Amelang, A. Kolonialwe. 80 E. , 9., Elef <— Strohredder > ae nn rbele en <- Steertsraderedder DZ (Unbebaut) Speenbefer Weg Nach den fr. zum Gut Hammer gehörigen Parzellen Spedenbet genannt. Linke Seite Grundit. d. Verbrauchergenoff. geb. 3. Hamb. Chauffee Sechölz Hof Hanımer MEERE OEHSOHHNN Arbeitsgau N. <- Eiderbroot > Anlagen E. Pramberger, E., Elettrit. T. Hans: Schemm= Schule <- Tamajcohleweg DZ 99 E. Ebert, W., Ingen. Bauftellen 123 E. Kühl, R., Tijchler Bauftellen 131 E. Ungenannt Lorenzen, k. W., Baustellen Nechte Seite <- Hamburger Chauffee DZ Die nicht mit E. bez. Grundst. geb. d. Stadt Kiel 2 eriftiert nicht 4 E. Beud, H., Dreher 6 E. Roggenkamp, O., Kuticher 8 E. Landt, Hedwig, Frau Landt, Johanna, Roftgehilfin 10 E. Rod, E., Rentner Erdg. RE Hünten, R., Benfionär Kühl, E., Kraftwführ. 14-E Kaijer, Q., Lofomot. Führ. 16 E ES MM, Werkmfir. 18 E Gethbort R., Technik. 20 E. Kilian, B., Klempner 22 E. Lütje, E., Vijhler Erdg, 24 E. Stauß; ©. Goldichmied 26 E. Duggen, %,, Straßenb. Schaffn. Erdg. 28 E. Stelling, W., Tijchler <- Kiesgrubeniveg DZ 30 E. Schacht, £., Werhunftr. 82-E. Schwedler, % eher 34 E. Schacht, F., 36 E. Dibbern, 6. Sn r Raler Dibbern, H., Kellner 38 E. Fey, O., Majchiniit Weitphalen, 6. „Kranfenpfleg. 40 Grubert, R., Arbeit. Krdg. Fredrig, H., Invalide 42 E. Schütt, A., Büfettier T. 44 Rathmann, A., Rentner 46 E. DS A., Monteur Bobel, + Reid sangeftellte &, 48 IE ‚Böpnlid, W., Werkzeug: Side L., Rentnerin 50 E. Nonnewik, Y., DVertret. 52 E. Jenjen, B., Eigenrümer Albertien, K., Rentner 54 E. Steffen, R., Gärtner 56 E. Panbek, K., Rentner 58 E. Siever8, R., Klempuer 60 E. Nevermann, &., Arbeit, Nevermann, E., Kutjdher 62 E. Ehmlte, F., Fräjer Erde. Chmie, H., Maler 64 Hamann, B.,Reichsb.Schloff. <- Hammerbufh DZ 66 E. Steinweg, R., Ingen. 68 E. Steinweg, R., Ueber: jeßungSbüro Maurer Green, O., Stemmer Bobel, I., Mar. Funter 84 E. Glöer, W., Bäcker 86 E. Frahm, F., Zimmerer 88 E. Miethe, O., Inval.Erdg. Doerk, H., Terrazzoleg. 90 -E: Vorbed, E., Arbeit. Stache, W., Maurer 92 E. Stölting, W., Ynvalide 98 E. Hinz, R., Rentner Störtebeder, X., Bäcker 100 E. Nofike, O., Ob. Gärtner 102—108 Gärten 110 E. Siem, W., Telegr.Bau- handwerk. 112 E. Elsner, S., Fuhrunter- nehm. 114—122 Gärten 124 E. Zemburg, A., Gärtnerei 128 E. Recje, H.,BaumfehuleT. Bauftellen 138 E. Berg, SG., Elettromont. 140 E. Schulz, ©., Schloffer Annenftr. 55) Finger, G.M., Schau: ibiel. 150 E. Maß, R., Kraftw.Führ. 152 E. Schewelies, B., Stemward <- Feldmart DZ <- Rendsburger Landfir. Ze 142 Spidernitraße Schlacht bei Spichern am 6. 8. 1870 <- Mebitr. DZ Linke Seite 1 eriftiert nicht 3 E. Flenker, H., Obmann T.2 Hark, O., Milchgejch. DHolit, I., Arbeit. Humbid, E., Heikmangel Jacobfen, I., Leichenträg. 1 Klug, F., Bäder 1 Koch, W., Majcdhinenjhloff. $ Beterjen, A., Arbeit. Wieje, A., Arbtrin. Erde. Bimmermann, DH. Schloffer 4 E. Kahlenberg, D., Ww. Hofbauer, F., Tijhler 4 Holit, Lh., Rentner 4 IJacobfen, A, Rentner 3 Iunge, D., Hafenarb. 2 Kretihmann, W., Anftreich. Meijewig, A., Kontrolleur 1 Seehaje, W., Fräjer 1 on Studt, G., Arbeit. 4 Tillmann, ‚£.,. Wow. 3 7 E. Weddige, R., Frau 4 V. Dom, R., Süßwrgroßbhdlg. Blankerg, A., Handelsm. — Marg., Kolonialwr. Gehrte, D., Müller 1 Gründel, W., Maler ? Haatk, R., Angeltellt. Kaad, D., Boftihafin. Erde Reimer, % Kalkulator. 3 Zamme, A., Arbeit. 8 Winkel, H., Wow. 4 Wohnsdorf, F., Dachdenk. 4 E. Brandenburger, R., Schneidermitr. (Wilhel- minenftr. 19) Aichenbach, M., Ww. Beet, M., Ww Boffen, R., Maurer Carow, Chr., Invalide Yöhnk, I, Arbeit. Lühmann, O., Tijchler Müller, E., Rentnerin Soll, H., Schiffsführ. Erdg, Start, O., Ob. Wacht mftr. a. D. S SD 0 DS --. Spigenfamp 9 Steffen, R., Wıv. 2 LZhimm, D., Ww. 8 Töpfer, E., Tijchler 4 11 E. Ulrich, $., Privatm. Erde. Dietrichjen, G., Rentner 3 Hein, H., Dreher Helwig, A., Ww. Kienbaum, M., Aw. Rohwer, SG., Schmied Ulrich, Hans, Bädermfir. Wagner, K., Www. AWafjchulewsti, A., ädt. Arbeit. 13 j. a. Hobenzollernring 717 E. Laffen jun., X., Eigen: tüm. (Alte Lüb. Chauff. 21) VBlafius, M., Arbeiterin Krdg, Bledmann, A., Schloffer Dooje, G., Vollzieh. Beamt. 2 Kraft, I, Arbtrin. 4 Pauljen, A., Werbedame $ Raabe, E., Wi. Seemann, M., Rentner 3 Sievert, Cbh., Rraftiv. Führ. Svenfon, E., Ww. 2 Trüe, H., Iuit. Angeft. 1 <- Hohenzollernring DZ Nechte Seite <- Mebitr. > 2 E. Rurzhals, M., Frau T. 1 Bahrs, W., Schuhmftr.. 4 Dahl, H., techn. Angeit. 2 Grotfopp, R., Majchinenbau. Hanjen, €. EC. A, Rentner — 6., Betriebsleit. 3 Krüger, B., Handelsvertret. 2 Kurzhals, N, Gaftw. % Möller, W., Makler T. 2 Nuppenau, F., Steinholzleg. Lapier, B., Leutn. 3. S. a. D. Prehn, H., Elektromont. 4 v. Seidlig, W., Ber]. Angeft. Taplid, F., Pol. Haupt: wachtmiftr. 1 Waltenberg, F., Lebensm. T. E. Flenker, H., Milchgejch. (Mr. 3) Banjen, A., Wi. Branumner, ©. AWerkmftr. 1 Geier, E., Arbeit. 2 Doenit, R., Ob. Majcdhinijt 2 Karge, B., Kolonialwr. T. Keller, E., Mechanik.Miir. 1 Küter, F., Kauffr. 8 RBommereiche, C., Schnied‘ 4 Lraufe, RB., Rektor a. D. 3 Tietgen, M., Arbeiterin H. 6 E. BPeterjen‘ihe Erben V. Haus: u. Grundeigent.e Verein €. V. (Scheven: brüde) Büttner, E., Arbeit. 3 Föhrding, I., Maler 4 Gefite, A., Konditor- Erde, Grage, W., Iuft.Sefr.a.D. 2 Höfling, H., Werkufte, 3 Mier, M., Näherin 4 Olbridh, K., Rentner 4 BPeterjen, A., Ww. z 8 Fr: HS Röh, O., Feinblech. — W., Rentner Volquardien, D., Schlofiex Witt, B., Maler —+ D., Rranfenpflegerin 5 Belle, R. Angeftellt. 8 E. Appuhn, F., EEE Appuhn, O., Maler Vraaich, F., Vertret. Müller, er Bäder NMicper, D., Ww. - Sell, Bo Arbeit. Steen, A, Ww. Stoltenberg, E., Ob. ag mtr. Täubrich, E., BVBertret. 3 Will, WU. Gärtner Erdg. 10 E. Stange, ©., Erheber 1 Ewers, F., Arbeit. 2 Haujchildt, K., Zimmerer 4 Lava, H., Schloffer Krdg, PS CD DO 1 Matolepszy, M., Former 4 Neumann, H., Ob. Poftjchaffn. Prehn, F., END Bw 3 Schnoor, D 10 Siebel, F., Arbtrin. 1 Belljahn, A., Ob. Majchinift 2 a. D. 12 E. "Ehlers, % S., Heizer Erde, Berger, X., Schloffer 1 Blund, G., Arbeit. 2 Bill, E., Arbeit. 2 Solle, R., Arbeit. 1 Hagelftein, O., Mafjchinijt 4 Yatob, R., Schneider 8 Santowsti, S., Eijenbieg, Oldhof, Cl, Ws. Reimer, I., Rentner 4 —<- Hohenzollernring Z Spigenfamp (Stadtteil Oppendorf) Furname <- Oppendorfer Weg Z Sinfe Seite 1 exiftiert nicht 3 E. Eigenheim-SGenoffenich. Kiel-Neum.=D’dorf Lengnow, D., Schloffer 5 E: Bakfe, N., Pol.Beamt. T, 7—9 Bauftellen 11 E. Heinke, A., Hauer 13 E. Schöning, $., Lagerarb. Sommer, £., Sapdaı, 15’E. Großfopf, I „ Hauer 17 Neubau <- CEllernbroot DZ 19 E. Quatiajel, H., Gierhändl. 21 Bauftelle 238 E. Arndt, H., Dbeher Erde, + Burke, F., Feinmechanik. s Mitr. Dachg. Hufe, A., Eleftrif. Dachg. Siever8, 6, Dipl.Ing. Erde, 25° E. Hufe, &, Schloffer 27 Bauftelle 29 E. Bien, D., Transportarb. Kahl, E., Schlachter % NehHte Seite E. Qünemann, C., Gleftrit. . Stender, F., Rentner \oB, D., Maurer „ Keffel, O., Elektrif. SKannenberg, YW., Bohrer 10 Bauftelle 12 E. Meyer, H., Schiffbau. 14 E. Nitjomann, E., Frau 16 Bauftelle 16a E.Raties, I. Monteur a ON „Feinmechanik. 1 8 E. Megel, R., Angeftellt. 15a E. Webhler, E., Feinme: Hanif, 20 E. Tiedje, H., Schmied 24 V. Fielbrandt, M., Mas icOinenb. 26—30 Neubauten 32 E. Prehn, E., Rentner (Friedboiftr. 5, Neum.) 2 4 6 8 mm&m Anidrehm, H., Schiffs: gimmerm. Krdg. Schmidt, $., Fräfer 1 Schöttler, R., Ausgeb. 4 34 E eedeln Al, Arbeit. ‚36 Neubau B8E Schroeder H., Iıuvalide 40 E. Brinkniann, H., Modell= tijchler 42—48 Neubauten 50 E. Yepp, Cbh., Werkuftus Falfowsti, W., Nieter 1 52 Neubau 54 E. Meißenburg, R., 56. 58 Neubauten 60. 62 Bauftellen 64 Neubau <- Oppendorier Weg Mieter