Waitzstraße 215 — Waitzstratze II. Teil 55 existiert nicht 57 E. Schröder, H., Schiffb. Arp.W-, Strahenb.Schaffn. 1 Brammer, I., Maler 1 Brynda, F., Schuhin. Köhler, A., Giehermstr. 2 Meincke, E., Ob.Bootm.Mt. 4 Schröder, D., Frau 2 Schundau.L., Pol.Sekr.i.R. 2 Stender, W., Schneider Wittge, E., Ww. 3 59 E. Albrecht,F., Handschuhm. Deppe, A., Ww. 4 Funke, K., Klempner 1 Hauschildt, E., Hcbammen- schwester 7 — W-, Baugesch. T. Kruggel, B., Ww. 3 Mikuzies, G., Angestellt. Rabe, I., Ww. 3 Schlunzen, R., Tischler 4 Staack, E., Rcntncrin 2 Wittkc, A., Näherin Krdgs. 61 E. Schüler,O.,Schlosscrmstr. (Hardenbergstr. 15) Basch, E.. Wcrftarb. Erdg. Bindcmann, K., Mar. Buch- führer Carstens, W.. Ww. 3 Halberstadt, F., Reisender 2 Hintze, A., Ww. 4 Hoher, C., Ww. 2 Jacobi, H., Mechanik. Krog, S., Pensionärin Zumkeller, H.. Ww. 1 63 E. Nielsen, H., Stemmer E. Unverzagt, Clara, Ww. Bednarzik, G., Arbeit. II. Brcmann, F., Kraftwagfhr. 2 Dalbert, M., Ww. 4 Erens, Charlotte, Eisfbrk. Fritz, I.. Arbeit. Gosch, H., Arbeit. 8. Gruel, H., Schuhmmstr. 2 tzammerschmidt, L., Ww. 3 Jagemast, G., Seemann 1!. Jcnsen, W., Schmied II. Kairies, E., Ww. 4 Koch, M., Ww. 1 Kühn, E., Angestellt. 2 Kowalski, A., Arbeiterin Krützfeldt, W.. Kutscher Lühr, M., Ww. 1 Lüth, K., Arbeit. 3 Otto, R., Angestellt. 4 Pietsch, K., Zimmcrm. 2 Riese, A., Zimmcrm. 1 Rönn. W.. Maurer 8. 1 Wenzel, Alma, tzökerer Witulski. C., Ww. II. 3 65 E. Rathje, tz., Maler- mstr. 7 ' Barthel, E., Gütertransporte Bordis.A.. Schneiderin Erdg. Brock, I., Maschinist 3 Dose. H.. Arbeit. 2 Grcve, E., Heizer 1 Groth. H-, Arbeit Haffelbergcr, E., Ww. Nickisch, W., Fnseur 4 Niemann. L., Arbeit. 4 Renner. A., Klempnermstr. 7 67 E Dieckmann, D., Eigen- tüinerin Boldt. I., Frl. !I. Dieckmann, G., -Spedition I. 69 E. Dettke, Schuhm. E Bcicr, Th , Tischler 88 Broun, W.. AE 8. Deitle, P,, Majchmenb, R„ tzolzbildh, 2 Froh»,, St., Bauorb. 4 strccic, M-, Ww. 6 Hoff, W., Töpscrel Jonffen, H., Delorat. I Karell, F>, Kupferschmied I Knocke, 8., Kcffclrein. 3 Kobarg, O-, Arbtrin. H.Erdg. Konopotzki, A., Arbeit. 8.3 KUhl. C., Krostw. Führ. Looe, W., Stcllopenb. 8. Lüthje, &■' Angestellt. T. 2 Rühren, SB-, Arbeit. H. Mied, K , Arbeit. 4 Riedel, W-, Galvaniseur Römer, H., Arbeit. L.Lntz. 69 Scharfenberg, I., Schiffs- zimmcrer 3 Ström, A., Ww. 8. 2 71 E. Puck, H., Eigentüm. Blatt, K., Maurer 1 Bolgen, S., Ww. 8. 1 Geislcr, H., Dreher 2 Hübener, Frau II. Jaucr. B., Schlosser 4 Nissen, I.. Maler 1 Papst, F., Kraftfahr. 8. 3 Petersen, I., Frau 2 Rugenstcin, I., Bäcker 3 Rukat, G., Milchgesch. 7. Spöck, E., Bildh. 4 Storni, M., Ww. Thomsen, A., Arbeit. II. Ungcr, K., Schlosser 8. 2 Winter. A., Ww. II. Erdg. Wriedt, H., Arbeit. 8. Erdg. 73 E. Ramm, L., Frau (Wehdenwcg 4) Bauer, N., Tischler 4 Hartmann, W., Bäcker 4 Kaun, F., Klempner 3 Klinck, F., Maurer 1 Kurschat, H., Gemüsehdl. Lischkc, H., Arbtrin. 2 Lohmann, F., Klav.Lehrcrin Schwarz, R., Schlosser Erdg. Silz, F., Matrose 4 Thormählen.TH., Angestellt.1 Wothe, O., Kraftw. Führ. Knooper Weg -> 75 existiert nicht 77 E. Jörgenscn,J.,Ob.Vcrwalt. Jnspckt. (Hohenzollernring Nr. 52) Arp, A., Ww. 4 Buck, F., Kranführ. 4 Buhmann, W., Kutscher II. Danchl, A., Friseur II. 2 Dümmlcr, B-, Schlosser II. Frcese, H., Bicrfahr. Erdg. Gnoth, K., Schlosser 2 Hinz, G., Bauarb. II. 1 Jenns, A., Fensterputz. Erdg. Koch, A., Vertret. 1 Lehmann, M., Ww. 1 Mibfeldt, H., Maler II. 1 Paustian, G., Arbeit. 8. 3 Queitsch.H., Mechanikmstr.8. Schwidtal, M., Mechanik. 3 Selb, K., Magazinarb. 3 Stein, L., Bäcker 8. 3 Ulrich, C., Negistrat. 79 E. Lehmann, M., Ww. (Nr. 77) Claben, G., Landschaftsgärtn. Firnges, I., Schlosser 1 Kassube, A., Schuhmmstr. Klimke, M.. Ww. 4 Köster, W., Rentnerin Meier, W., Maschinenschl. Schuster, W., Taklet 3 Schwalenberg, A., Tischler Turowski, L., Ww. 4 Vosgerau, T., Tischler 2 81 E. Albrecht, K., Ingen. (Goethestr. 30) 7. V. Albrecht, S., Eisenkon struktion 7 Beckmann, I., Ww. 1 Guttau, I., Bauarb. 1 Müller, I., Kransühr. Pries, A., Biehhändl. 3 Ricmann, H.,Landschaftsgtn. Schädler, Schmied 3 v. Sosen, R., Kassier. 2 Starck, H., Kraftwagenführ. Svendson, K., Arbeit. 4 Böllers, Ch., Hilfsarb. 3 83 E. Wothe, B., Ww. Goldbach, W., Maschinenb. 3 Hansen, I., Tclegr. Aufs. 3 Härtwig, H., Autodroschken besitzer 1 Lübbers, H., Ww. 2 — O., Plätterin 2 Meitz, G.. Koch 4 Müller, E., Verkäuferin 4 Reimers, M., Rentner 4 Steffen, H., Kutscher 1 Wöhlk, H., Arbeit. 85 E. Berger, I., Frau Baasch, E., Frau 1 Buhr, M., Reisedame 4 Hofmann, O., Eisenb.Sekr. a. D. Maslowsky, A., Ww. 3 Mayer, P., Schlosser 4 Mielk, E., Arbeit. 3 Witt, K., Schneidernistr. Wölffel, L., Schlosser Erdg. 87 E. Wesuls, Ch., Handelsm. Boldt, I., Gärtnerciarb. 2 Carlsen, A., Ww. 4 Degenhard, A., Ww. 2 Dittmer, I., Tischler 3 Gnipwitz, R., Ob. Zimmer- mstr. 4 Gude, H., Maurer Klinisch, A., Schiffsingen. 1 Lorenzen, H., Milchhdl. Neutze, I., Ww. 4 Reimer, R., Arbeit. 4 Scheff, G., Tischler 3 Wesuls, A., Handelsm. 8. 89 E Krüger, A., Schlosser Hoof, G., Krim. Geh. Erdg. Kahl, K., Kontoristin 1 Krüger, M., Kolonialwr. Lange, H., Krastwagenführ. Müller, W., Mar. Koch 3 Nötzel, F., Ww. 4 Reinke, W., Arbeit. Siegfried, P., Seemann 4 Waldau, M., Chorsäng. 3 Zimmermann, K., Schleifer 1 91 E. Ploen, Jda, Ww. Eckrnann, P., Invalide 3 Gramman, L., Handelsfr. 4 Gundlach, C., Gastw. 7 Harter, I.. Krastwagenführ. Koch, M., Ww. 3 Köppen, M., Seemann 2 Reinke, A., Rentner 1 Schablowski, W., Nieter 93 E Wittssche Erben V. Wölbert, E., Versorg. Anwärt. Bauer, F., Bankbeamt. Gehrts, A., Ww. Krüse, K., Arbeit. Kühn, H., Gärtner 4 Martiensen, H., Maurer 8. Richter, K., Brauer 3 Rurach, R., Angestellt. Seidel, W., Monteur 2 Thams, I., Arbeit. 95 E. Lübke, P., Bäckecmstr. 7. Buck, H., städt.Arbeit. 2 Evers, K., Arbeit. 4 Hamann, K., Maler 3 Henning, I., Ww. 2 Hill, E., städt.Arbeit. 3 Jürgensen, H., Arbeit. 1 Lofink, A., Rentner 4 97 E. Jürgensen, I., Zimmerer Bendingcr, A., Fräser 2 Ehlers, H., Magaz.Arb. 3 Joas, M., Musik.Feldw. 4 Möller, I., Brauereiarb. 2 Rossow, tz., Magazinarb. Schröder, W., Tischler 3 Siebte, L., Rentnerin Tröster, M., Schneider Wildfang, A., Schuhm. 99 E. Lassen, W., Kraftw. Führ. (Amerika) V. Rathje, V., Verwalterin (tzassecr Str. 5) Albin, N., Friseur 1 Brücker, H., Maler 3 Greineisen,H.,PflegerinErdg. Grosse, H., Pensionär 2 Harms, B.. Frau Erdg. Hauschild, W., Kfm. Erdg. Kidrowsti, O., Montagemstr. Krohn, H., Angest. 3 Meyer, W.. Schiffb. 4 Zcchow, H., Schiffszimmerm. 101 E. Ehmke, E., Frau Becker, E., Versorg.Anwärt.1 Beier, A., Versorg.Anwärt.3 Drischel, W., Frau Ehmke, P., Tischler Erdg. — W., Malermstr. Gabriel, A., Werftarb. 1 Günther, A., Postschaffn. 2 101 Kramer, P., Monteur 2 Kruse, H., Kellner 3 Schneckenburger, I., Tischl. Hansastr. Rechte Seite <- Forstweg 2 E. Stadt Kiel Hoffenfelder, K., Direkt. Manrau,E.,Stadtverwaltgs.- direktor 7. 1 — K., Gerichtsasseff. 1 Ottsen, I., Ob.Stadtassist. Postel, H., Stadtangest.Erdg. 4 E. Sudhausssche Erben Berweger, Ch., Näherin 1 Meves, H., vw. Prof. Erdg. Sudhaus, A., vw. Prof. 1 6 E. Ziemke, E., Dr. med., Univ.Prof. 7. 8 E Bellersen, A.,Studienrat 7 Raspe,K.,Dipl.Ing., Prof. 1 10 E. Skagerrak-Klub e. V. 7 V. Habcnicht, H., Klubwirt 7 12 E. Struck, B., Dr. 7 (Düsternbrook 47) Schaper, tz.,Versicherungen7. Struck, Th., Rentner 1 Feldstr. -> 14—20 s. a. Feldstr. 38 a E. Struck, B., Dr., Volks wirt 22E. Willens, K.,Tischlermstr.1 E. Willens, M-, Frau E. Zuber, F., Abllg.Leiterin Dietz, E., Ww. 3 Freund, F., Marine-Ob.- Wachtmstr. a. D. 2 Kaste, K., Schneiderin König, K., Schneider 3 Krumpel, K., Zollaffist. Peters, I., Arbtrin. 4 Pöhler, H., Pensionär Reschardt,A.,Schiffszimmerer Suplie, P., Postwcrkführ. 2 Winge, tz., Kfm. 24 E. Töpke, ft., Stcuervoü- zieher i. R. 1 Dethless, F., Postsekr. 3 Dunker, W., Landessekr. Frey, H., Versorg.Anwärt.2 Hach, M., Rentnerin Rüting, W., Schiffszimmerer Scholz, P., Tischlermstr. 3 Unbehauen, H., Bootsführ. 4 Wanner, E., Ww. Erdg. 26 E. Bargholz, I., Bäcker- mstr. (Lübeck) V. Hausverwertung v. Kiel u. Umgeg., G. m. b. H. (Holstenstraße 106) Arp, A.. Ww. Bieder, Wächter 4 Freesc, H., Krankenpfleg. 3 Iwan, Arbeit. 4 Meier, Ww. 2 Nielsen, N., Koch Schark, E., Ww. 3 Schlichting, A., Tischlerei 7 Schmidt, A., Tischler 3 Seemann, E., Ww. 1 Siebert, A., Rentner 4 Warnken, I., Tischler 2 28 E Johannsen, H., Klempncr- mstr. (Holtenaucr Str. Nr. 96-98) 8. 1 V. Hausverwertung v. Kiel u. Umgeg. G. m. b. H. (Holstenstrabe 106) Behnke, F., Ob.Sekr. 3 Czerwonka, G-, Schneider II. Dohrn, K., Näherin 4 Evers, E., Vers.Beamt. Goos, S., Ww. Hauschild, E., Tischlermstr.8. Heidenreich, W., Pensionärin Held, M., Aufwärterin Mayländer, E., Rentnerin 1 Müller, C., Plätterin 4 Prohn, F., Elektromont. Schlapkohl, tz., Arbeit. Schlüter, M.. Ww. 4 Thomsen, W., Ww. 3 30 E. Meier, W., Kammerdien. (Hemmelmark) 30 V. Luckmann, K., Kransühr- Häbel, R., Pol.Wachtmstr. Hartmann, R., Versorg.An- wärt. Jepp, M., Ww. 3 Mohr, T., Schneiderin 3 Schiffer, G., Schneidermstr. Schmidt, F., Mar. Ob. Sekr. a. D. 2 Schwardt, A., Landessekr. 32 E. Ladewig, E.. Schlobvogt a. D. Erdg. Dohrmann, H., Buchhalt. 2 Evers, A., Ww. 3 Jwang, E., Heizer 1 Kuper, B., Tischler 3 Peters, I., Ww. 1 Schilling. G., Reichsangest. Strasiewsky, G., Ww. 2 34 E Claubcn, D.. Ww. Erdg. Clauben, G., Feinkost 7. Denker, G., Kfm. 7 1 Hartmann,K.,HauLmstr.a.D. Oldekop, A., Tapez. 2 Orbmann, F., Tischler 4 Path, M., Schneiderin 3 Schramm, B., Zimmervcr- mietcrin 2 Adolsstr. -> 36—42 E Stadt Kiel Obcrrealschulc (Hcbbelschule) Berg, H., Hausmstr. Hulgaard, N., Hausmstr. Gerhardstr. -> 44 E. Gäthje, tz., Malermstr. (Holtenaucr Str. 130) Burk, G., Versorg.Anwärt.4 Domnick, G., Seemann 4 Dreselcr, M., Ww. 2 Gäthje, H.. Sohn, Maler- werkst. 7 Maise. I., Musik. 4 Meyer, L., Ww. 1 Müller, H.. Maschincnschloss. Nowotny.F., Mar.Werkführ. Peters, W., Ww. 1 Raeschke. A., Frau 3 Wagner, A., Buchhalt. 3 44 a Zimmerplatz E Karstens. W.. Baugesch. (Besclerallee 44) 46 E Petersen. I.. Privatier E. Petersen, P.. Schiffs- Maschinist Erdg. Ahrens, A., Töpferei Braeske, E., Konditor 4 Jacobi, tz., Schiffbauingen. 3 Koschel, A., Dr. jur.. Reg. Rat 2 Petersen, P., Schiffsmaschi nist i. R. Erdg. 48 E Liebrechl. M.. Eigen- tümerin (Wellsee) V. Sünckens, tz.. Telegr.Bau- handw. Besuch. K., Ingen. 1 Boller. Ch., Ww. 3 Boutin, K., Rentnerin 4 Holle, O., Arbeit. 4 Kroll, A.. Pol.Hauptwacht- mstr. Röber, Seemann Schneider, P., Dr., Dipl. Ingen. 3 Simon, H., Schneidermstrin. f. D. Westoph, Paula, Tclegr. Assist, i. R. 1 — W., Stadtamtm. 7 50 E. Schöffer, S., Frl. (Bad Oeynhausen) E Wichmann, N., Frl. (Bad Oeynhausen) V. Wichmann, F., Dr., Schriftlcit. (Wiesbaden) Andresen, W., Postassist. 3 Bobsien, CH.,Ob. Postschaffn. Busch. C., Näherin Erdg. Garbe, G., Sozialberat.Erdg. Gottwald, R., Ob. Maschinist a. D. 2 Griese, I., Rentner 3 Hummel, P., Ww. l