FRIDERICVS KOSIVS, Mathef P. P. perdufta pri- rao ad exitum Cosmographia , exorfus eft Curfum Mathematicum in quo haäenus Mathefm Purum eft emenfus, jamque porro mix- tae partes praecipuas perluftrare conftituit. Gepit prasterea nu- per Arithmetic am, cujus praecepta etiamnum tradit, progreffu- rus deinceps ad alias difciplinas, quas auditorum ftudiis conve- nire potiflimum intellexerit. IO. MATTHIAS KTVFFELIN, Iurisprudentiae vniuerfalis et philofophiae pra&icae, eloquentiae item et poefis TeutonicaeP.P.O.nec non Academicae bibliothecae praefectus, Iurisprudentiae diuinae naturalis notiones et praecepta generalia, ad mentem inprimis celeberrimi WOLFFII, ecleftica tarnen, quam vocant, ratione feruata,tradidit et abfoluit. Non tarnen exiftimat, fe partibus ita fuis heic efle defundhim, fed curatio- rem paulo impendendam efle cenfet operam hüte difäplinae, cu ius tanta dignitas eft atque fandtitas, vt legum omnium in rep. tum ciuilium tum ecclefiafticarum et ferendarum norma fit, et latarum lapis lydius,imo, fi hae deficiant, quod in foris ipfis vfu quam faepiflime venit, facra ancora. Hane operam ipfi per hi- bernos hos menfes impendet, in praeledHönibus publicis,quibus ab bora vacabit XI ad XII meridianam, atque hac quidem ratio ne, vt prime loco, in gratiam, quinoui accedent, Auditorum, generalia ifta, quae dixit, fuis vbique locis quam breuiflime repetat, fecundo praecepta ex illis fpecialia, ius hoc vniuerfum abfoluentia,rieceflariis pronisque conclufionibus eliciat et expli- cet, eaque tertio breuiffimis pofitionibus, Auditorum calamo excipiendis, circumfcribat. Hae deinceps pofitiones, diebus Mercurii et Saturni eadem hora, materia erunt collegü, qupd vocant, dijputatorii, a quibusdam honoratiftimorum Cpmmili- tonum pridem efflagitati, niimero vero auditorum iufto in hunc diem deftituti, quibus, vt liberiores reddantur difputationes, a quolibet refpondente adiici poterunt, fi placuerit, corollariorum inftar,