ris, in quibus nafcitur Theologe*, Tcrio & Temper adhorta- tus , quemadmodum ipfe quoque B. Lutherus in cuna-.s tuis feriptis Tandam , fohdam, & frequentem (cnpturac medi- tationem ante omnia commendare non deftitn, & quidem tanto cum feruore atque grauitate pia, vt in pnmw tom. VI. £ z6o. edit. Wittenb. in fequentia erupent verba : Ip»e eam ob cauflam bdi libros meos, &c. quia metuo, ne moren- tur leaores & abducant a leaione ipfius (cripturae, quae ”{bla omnis fapientiae fons eft, ac terreor exemplo fuperio- „ris aetatis. Et mox poftea : Nihil in ipfis Patribus amplecU ”, debemus, qudd cum feriptura fecra non convemat, ea fo- „la maneat iudex & magiftra omnium librorum.“ Publice itidem, circa finem horae, in explanatione prions ad Conn- thios epiftolae gnauiter perfeuerabjt, nunc ad dimidium tere capitis VII. perueniens. Denique priuatim doarinae facrae aKMcttriv, ex feriptura amplius ampliusque llluftrandam, con- tinuabit, additurus more confueto controuerfias maxirne no tatu dignas, & antiquiores & recentiores. Docet publice ho- raXI, priuatim hora IV. PAVLVS FRIDERICVS OPITIVS, SS.Tbeol. Graec. et Orientt.Lingg. Prof. Publ. Ordinär, elapfo femeftri fpatio fuas in Criticam PfeifFerianam Commentationes ad finem fere per- duxit, progreflus ad Caput illius XII, quod-de Verfione Vul gata caeterisque Latinis agit. Quo opere defunctus, praeci- pua Theologiae Iudaicae Capita, et quantum recens Synago- gaapriffinae integritate Ecclefiae, maiorumque e ec at ve ftigiis, diligenter exponet. Privatis fcholis Chaldaicae Lin guae fundamenta, doarinamque tradetAccentuum, non de- Futurus illorum etiam defideriis, qui vel mTheologia dog- hiatica, vel fontibus explicandis fuam requirent operam. Docct publice hora poft meridiem III. )( a EX / ft 1/ I'll't