EX ORDJNE THEOLOGICO. D HENR. MVHLIVS , Pro-Cancellarius ac Profeflbr • Primarius, exacts praterito femeftri vifitationis per Holiatiam generalis iaboribus, coeptam pridem in Clarenbachii Articulis, ex Lutheri & Melanchthonis. aliisque eiusaeui monumentis illuftxandis, telam iam nunc diligen- ter cumulateque pertexet, quaeque ad Pontificiorum errores figillatim cognofcendos pertinent apte fimul & accommodate exponet. Quin & modis omnibus adnitetur, vt hacce ope ra curaque defun&us inflyuEtioni uißtatiouü Saxonicae & plene & folide explanandae perficiendaeque, quam primum potent fieri, nauiter incumbät. Docet publice ab hora X. MARTINVS FRISIVS, SS. Theologiae Doctor & Prof. Ord. h. t. Facultatis tbeol. Decanus, fuas de praecipua ma teria exegetica commentationes hermenevticas, quae ne- ceflariis vndique inflxuuntur obferuationibus atque cautelis, DU gratia, publice porro perfequetur, firenuos & diligen- tes fiios auditores ad familiäre commercium cum lacris litte* »is,