EX ORDINE THEOLOGICO. D HENR. MVHLIVS, proleruanda tuendaque emendatorum • ducentis abhinc annis et praecipue in Holfatico Ducatu fa- crorum memoria, vt promi/Ti religione fe exlbluat, omni ftudio operaque femeftri hoc hiberno adnitetur. Eamque ob cau- lam cum Adolphi Clarenbachii, Osnabruga Meldorffium m Dith- marfiam euocati, ac Coloniae Agrippinae deinceps concremati, confesftonem dettrinae publice priuatimque ab fe traditae,et quidem A. MDXXVII inftrUiStam adornatamque > tum et libellum drticule- rum vifitationis Sdxonkde eodem anno MDXXVII a Melanchthone confcriptum latineque Wittembergae editum, et inter libros eccle- fiarum Slesuico-Holfaticarum jfic dictos normales A. MDXLII publi ca auaoritate connumeratum, vtrumque nimirum et infigne et lu- culentum eius aeui monumentum, ab obliuione vindicandum ac- curateque, pro eo ac poterit, explicandum libenter meritoque fibi fumet. Docet publice ab hora X. 1 MARTINVS FRISIVSj D. SS.Theol. Prof. Ord. h. f. Faculfatis theologicae Decanus > elapfb femeftri in memoriam Auguftanae Confe/Iionis inuariatae fblenniter difleruit de nouo'Pyrrhonismi Pontificii argument©, in palinodia Noailliana conlpicuo. Publice etiam in exegefi ejusque ambitu varia ad indagationem fcopi facri illuftrandam necetfaria, argumentis xar & KAT ^ itvfyunrot folide munita, abfoluit, eandem materiam, occafione hermenevti- cae facrae CI. Rambachii, adhuc vlterius perfecuturus. Publice iti- dem ad finem hac vice perduxit explicationem epiftolae adEbraebs, quam omni fecundum media hermenevtica inftituta accuratione lemper & fblicite expofuit, cunctis verborum atque reruin, inque his occurrentium inprimis antiquitatum facrarum, emphafibus feJ dulo demonftratis: nunc vero, circa vltimum quadrantem, priorem ad Cormthios epiftolam eadem induftria explanaturus. Priuatim coe- ptum in theologiaacroamatica collegium examinis continuabit, ftre*