cujus a. 1717. vemacula noftra edztum imperial* compendium non in omnium modo verfatur manibus, fed & aliorum innumeros fere noftro tempore in hoc argumen- to protrufos conatus fide, gravitate ac pneftantia facile fu- perat. Privatim infuper notitiam orbis imperantis univerfi atque hodierni traditurus eft, cui labori, arduo alioquin atque difficili, commodum illud accidit, quod libellus Genealogi- cus novus Ven. Soceri Cl. ]o.Hiibneri, jam proditurus, eidem fundamenti loco fubjici poftit, Privatiffime denique, ficuti per- fe&iorem hiftoriae ideam inCommentariis Jul. C<efaris, claflici Audoris, hucusque fuis oftendit; ita Cornel. Taciti libellum deMoribus Germ, proximo intervallo in illorum gratiam in- terpretabitur. Docet publice hora IV.poft merid. CAROLUS FRIDERICUS Med.Doft. & Phi- lofbphiae Naturalis P. P. finita fere Phyfica speciali parte, & re rum naturalium inanimatarum confideratione, per inftans femeftre adlivum, ad Specialisfimam accedet, & dofirinam de Corporibus animatii, h. e. de Plantis Animalibus Sc Homi- ne, fuccinftis Thefibus proponet. Docet hora V. GEORGIVS FRANCK, Med. Doft. ejusdemque P. P. ad flnem perdu&is iis rebus, quae in Veteri tcftamento phyficae aeque ac medicae explanationis indiguerunt, de lethalitate vulnerum nunc aget, fimul&operam daturus, vt fitum, ftru- ├Âuram, atque vfum partium folidarum corporis humani, ana- tomica aeque ac phyfiologica expofitione exponat. Docef publice hora XI.