FRIDERIC. GENTZKENIUS, Phil, pritn. & artis ratio« ein. ProfefT Ordin. h. t. facultatis philofoph.Decanus femeftri proxime fuperiori prater varias fapientiajdodrinas Philofophi* hiftoriam expofuit, inque recitationibus publicis Theologiam, ut vocant, naturalem exorfus eft. Privatim vero in tradendis philofiphi* fr attic* partibus ledulo eil occupatus, nec interea deerit cuiquam, qui ejus in ftudio philolbphico manududio- ne uti cupiet. Docet publice hora poft meridiem Ilda. )( 3 * NI- wilhelmus HULumicm Medic. Dodor & Profefl? primär, propter officii Pro-Redoralis oc cupations ilia, quaf femeftri ftipenore promiferat, non po* tuit expedire: quare per aeftatem inftantem, manududore 'Ammanno in praxi njulnerum lethalium, materiam hancce me dico - forenfem, una cum anatomicis > fhyßologico -pathologi- cis plurimis hinc inde occurrentibus, Medicine xque ac Le- gum Studiofis feitu per neceflariis fedulo pertradabit. Priva tim in curfu quem vocant medico, illuftrando perget. Difler- tationem de fuperfoetatione fälfo pr*tenfa cum publico com- municavit. Docet ab hora X. & III. CAROLUS FRIDERICUS M1)W, Medic. D. ejusdem- quelnftitutionum & Botanies P. P. Ordinis fui h. t. Decanus, & Collegü Chirurgorum Prafes, elapfo femeftri Phyftologiam medic am, vclutiprimam Inftitutionum medicarum partem, tradere coepit, & occafione demonftrationis Sceleti humanly csfium do£lrin am expolui t. Per afftatem inftantem, finita Phy- fiologia, ad Pathologiam perget, juxta manududionem & or dinem a T>n. Nertero, in Fundamentis Medicinte Theoretico- Pradicis, obfervatum. Docet hora XI. EX ORDINE PHILOSOPHICO.