blicas fignificavit: in quibus Theoriam Corporis humani Phyfi- cam Auditoribus fuis expofuit, eamque, per Dei gratiarri! ad finem perduxit. Memor etiam promifli, Demonftrationis Ra~ di cum officinalium initium fecit, & in fubjeöo Canino, (itum & connexionem partium internarum corporis animalis, oftendit. Ventilata quoque eftfub ejusdemPradidioDifTertatioInaugu- ralis D. Georgii Franckii, de Ufu Friffionum in Medicina. Per in- ftans femeftre aeftivum, Deo adjuvante! Phyßcam feu Philo- fophiam naturalem docebit, coeptam Radicum demonftratio- nem continuabit, & reliquorum etiam ad Botanicae fludium pertinen tium, qua fieri potcrit fölertia, curam habebit. Do cebit hora IX. & V. EX ORDINE PHILOSOPHICO. PHILIP. FRID. HANE, Hift. Eccl. & profan. Prof. PubL Ord. &h. t.Philof Ord. Decanus, in publicis per hoc femeftre recitationibus Jo. derlei V. Cl. Compendium Hift. Uni-verjalü ad Caroli M. tempora dedu£tum non modo incepit, fed & fere abfolvit, ex XI. enim, quas Autfor conftituit,Periodis, inpo- ftrema adhuc haeret, intra hebdomadis fpacium expedienda. Privatisfirne, quam feleäioribus quibusdam ingeniis tradere aggreflus eft, Hiftoriam Imperii Romano - Germanici, infti- tutis continuis examinibus, ita concihnavit, ut in exa&iori ftatus imperii cognitione, exgenuinis fontibus haurienda, us que ad Sec. XIII. interregnum maximum, quod nuper attigit, nihil intactum refiquerit. Publice in pofterum Fcclefiaßicam a C. N. hiftoriam praeeunte Cel. Matth-Chriftoph. Pfaffto incon- cinnis Hift. Eccl. Inftitutionibus, labori fuperiori propediem finito ftatim fhbiieiet, operam hanc foam non Theologiae tantum fed & J. U. Cultorum ftudiis attemperaturus. Priva- tisfime coeptam fupra felam in Hiftoria Imperial! inde a Ru- dolphi Habfpurgici temporibus & gnayiter porro urgebit X 5 pr watim