NICOLAVS MoLLERVS, Hift. EccleC & Anti- quit.S. Prof.Ord., perelapfum femeftre asftivum Ec- clefise intervalli temporis medii, itemque SeculiXVI.& XVII hiftoriam adfinem fere perduxit. Cui labori, oo cafione nunc data, recenfionem rerum , ab ipfo Deo per Lutherum & paraftatas feliciter geftarum, fubjun- get, eoque pertra&abit modo, ut tum veritatem tum di vinitatem fa&orum & religionis Evangelicte Audito ribus fuis oh oculos inprimis ponat,&fimulbeneficia, in flatusEcclefiae ad unum omnescollata, pluribus ex ponat inculeetque. His vero abfolutis explanationem pariter ac demonftrationem Hiftoriae Teftamenti Ve teris , obfervato librorum, aetatum & annorum ordine, eademque docendi ratione inftituendam, de nouo ag gredietur. WILHELMUS HULDERICUS ZBMfMeUf Med.D.Sc Philof. experim.Prof. Ordin. elapfo femeftri edito programmate collegium phyfico experimentale curiofum intimavit, & inftituti hujus rationem fuffi- cientem fimul reddidit: ineo nunc occupatus eft, vl_, collegium hoc, quod fere ad umbilicum perduxit,ab- folvat, ad alia deinde nec minus pulchra aut utilia in hoc ftudii genere acceflurus. Docet diebus Mere. & Saturn. ab hora IX. ALBERTVS jum og.&Metaph Pro- feff. Ordin. de ratiocinationibus Pontificiorum fecun dum fanae rationis praeferiptum nullis,levioribus, ac Sophifticis tradet, oftenfurus, eosdem, cum veris defti- tuantur argumentis, verbis nihili, praeiudicatis opi nionibus , artibus variis, & Sophifticis clamoribus - " caufam