I ConfefTiones denique Henrici Zutphanienfis, Adolphi Clarenbachii & Wilhelmi Zwollenfis, velufi domerti* eorum do&riuae emendatae & re&ae tertium, in difqui- fitiones publicas adducet, folemnique examini , &di- ftinertis quidem temporibus, exponet. Neque priuatim quicquam, quantum nempe magiftratus academici va letudinisque ratio feret, in fe defiderari patietur , deli- getque ea potiflimum, quaePolemicis atqueHomileti- cis ftudiis, commodiftimeque ab iis, qui eo dederunt operam, tractandis, conducent maxime. ALBERTVS jurtt ad Codicis anti quioris verba, ad quae S. Scriptores N. T. provoca, runt, publicis praelectionibus fuperiori aeftate expla nate commentatus ert,reliqua inpofterum adieCturus. Cum vero nunc in proximo fit feculare Ecclefiae Euan gelicae fertum, quod in memoriam inftauratae divini tus religionis inter tot afpera licet & aduerfa, hilari men te animoque celebrabimus , de defiderio reformatio nis haud obiter, nec tralatitie tradereconrtitutum habet. Id vero cumprimis operam dabit, vt defiderium emen dationis Ecclefiae ante Lutherum ob oculos denuo re- ponat,&quae Theologorum poft reformationem de tuenda Ecclefia, faluteque & pietate fingulorum magis procuranda, vota confiliaque fuerint, «J? i» a-wr^u ex hibeat. Dirtertationem fimul de fale Pontificiorum-, infulfo ab obieCtionibus tuebitur, nec reliquis mune ris fui partibus deerit. Legit publice ab hora XI. IN ORDINE JURIDICO. FRANCISCVS ERNESTUS VOGT, Inditu, tion, &praxeos juris. Prof. Ordin. Convitrtorii Acad. X 2 Infpe-