i EX ORDINE THEOLOGICO. ENRICVS MVHLIVS D. Academiae Pro-Cancellarius acProfeflorPrimari- , us, h. t. Pro - Rector, cum felicis au- I fpiciicaufa, fimul<Sc ad indicendam fe- • fti fecularis fecundi prope inflantis fo- Jemnitatem, publica oratione declararit: guantumif Reipubl. (f Sccleftae 1NDVLGENTIAE nocuerint, quam que nere ac merito cum Reformationi Rv angelicae, tutu Schijmatt in Occidente enato caufam ac occafionem fuppedita- rint; eo connitetur fedulo ,vt alia, quae ad renouandam felicitatis iftius memoriam pertinebunt, infuper addat perficiatque.Proinde& ifta,quae de Romana ambitio ne atque inexplebili auaritia, veluti Papatus praecipuo fundamento tum di<fla funt, explicata magis reddet, & quae curfim attigit, copiofius enarrabit. Tum vero ad ipfas Lutheri propofitiones pro declaratione virtutis Indul gentiarum , eiusdemque iuxta refolutiones Difputationumde Indulgentiarum virtute, quas Hamburgenfibus typis in praele&ionum publicarum vfum ex autographis recu- dendas curauit, vberius illuftrandas gnauiter perget. Con-