EX ORDINE THEOLOGICO. lNR. MVHLIVS , Academiae Pro- Cancellarius ac Prof. Prim. expeditis iam nuper iis, quae praeparationis in- ftar & introdu&ionis efTe poffunt ad Theologiam Polemicam anti - Ponti ficiam, eamquerecentiorem,&re&e & folidepertra&andam , hoc lemeftri aeftiuo ipfam Concilii Tridentini «vurB. c. D. adgredietur. At que ita verfabitur in hoc negotio, vt, collataHiftoriae etiam luce & praxi Pontificiorum publica, fingula ibi dem exa&ius indagentur. Immo vero & Bofiiieti & Dezii labores atque expolitiones pariter adiunget con- feretque, & quid vel veri, velfi<Sifufpe£ique iisdem fubfit, peraeque ac Noftratium quorundam emolli- tionibus f. mitigationibus, incorrupta aeftimatione penfitabit. Proinde Georg. Calixti Confiderationent doBrinae Pontificiae hodiernae iuxta duBum Conciiii Triden- f/»i,Kilienfibus typis feorfim nuncrecufam, haud te mere eamque ob caufam quoque adfumet ad partes, vt veluti norma in promtu fit,adquampotiora Triden-