ut telam, quam exorfus eft, pertexat, fedulam dabat operam , fimulque potiflima luris Civilis capita & prxfertim ea, qua? vulgo perperam docentur,vel de quibus Do&oresdiverfimode fentiunt, thefibus com prehendet & Auditoribus fuis honoratiffimis au&or erit, ut publicis difputationibus eas fubjiciant ac, fine magno fumtu, per vices Refpondentium & Oppo nentium partes in fe recipiant. Docet publice Ho ra XI. ^ IN ORDINE MEDICO. WILHELMUS HULDERICUS 2B<llt>fc&H1t«bt/ Med. D. & Prof.Ord. Acad.Pro-Re&or: abfolvit feme- ftri fuperioreCraniiOeconomiam animalem,& in ortu & facultatibus fimplicium explanandis, qua coepit methodo, ftrenue perget:non omifTis exercitiis anato micis. Privata opera in' curfu medico tradendo por ro occupatus erit. Binis quoque Medicinae Licen- tiatis ritej majorumque more infignia & privilegia Do&oralia publice contulit. Docet ab hora X. EX ORDINE PHILOSO PHICO. IO. BVRCHARDVS MA1VS, Eloqu. & Hiftor. ProfefTorordinifquephilofophicih.t.Decanus publice Hiftoria? vni verfae confpe&um rurfum ordietur, quae fingulis faeculis ecclefiae & reipublicae fuerit facies, quinam floruerint viri eruditi, quae& qualia reli- )(3 que-