EX ORDINE THEOLOGICO. ENR. MVHLIVS D. Academiae Pro-Cancellarius ac Profeflor Pri marius, Smalcaldicis, vt vocantur, articulis publice iam nuper ad finem perdu&is, ad dogmata in Concilio Tridentino decifa & expofita , eorumque confide- rationem accuratiorem propediem accedet, quidque Ecclefia Tridentino-Romana vere hodie fentiat,re- £e ac ordine, fideliterque omnino tradet. Proin de & illud aget difpicietque, vt fubdolas Pacificato rum nonnullorum interpretationes; ac molliendi vel Conciliandi artes, quas incaute pafiim & inconfulto affe&u amari certum eft, nauiter ingenueque iuxta detegat. Ceterum nec priuatim quidquam in fe_» defiderari finet, hasque operas pro valetudinis ac temporis ratione femeftri hoc hiberno ita difoonet, prOut easdem expeti cum maxime penfique haberi intelliget. - X* AL-