theranaein Jaftriafatis, alterat eloquentiae laudilus. Do- eet publice hora X. WILHELMUS HULDERICUS SBnlbtfffcmfcbt/ Mcd- Doft. Philof Nafural. experimental. Prof. Ord in explicando elegantifiimo Boylei de utilitate philofo- phix experimentalrs iibeUo publice perget Collegi um experimentale,fimulac numerus Auditorum com- pletus fuerit, B.C.D. inchoabit DocetSatur. & mer curii ab hora X. /, SEBAST. KORTHOLTVS , Philof. Moral. ac Poef Prof Ordin. et Biblioth. Acad. Praefectus, prae terito femeftri fpatio et fuas praele&iones Morales , et publicas de Numero Poetico recitationes ad exitum perduxit. Quocirca quintum recufam thilofophiam fratticam celeberrimi Buddei, quam in plerisque omni bus Germaniae Academiis do&ores publici interpreta* riconfueuerunt*, annotationibus fuis publice explanare incipiet, vnaque aperiet viam feliciter more poeti co fcribendi. Cui quidem inftituto clariffimi Dekeni ebfenationes poeticae potiffimum inferuient, quas, ante* hac mimquam commentationibus illuftrauit Neque deerit fupelleftilem Acad litterariam, mftitutiones- que fuas priuatas ac priuatiflimas porro frequentatu ris. Docet publice hora III- ALBERTVSjum Logic.&Meta- phyf Profeffor, praeterlapfa aeftate de Demonftratio- ne,praefertim Theologica, breuiter commentatus eff: hac hieme vero , ob Magiftratus officia, a publicis praeie&ionibus vacabit: CARQLVS HENRICVS D’ARBEMQN,Lmg. GalU