EX ORDINE PHILOSOPHICO. NICOLAVS. MoLLERVS, Hift.Eccle£&An- tiquit. S Prof. Ord., h. t. Ordinis fui Decanus , poft- quam Magiftratu nunc abiit, publicis in pra?le$io- nibus e libro Jobi, quem rite prius interpretabitur.,, genuinaim Ecclefiae, Politiae & Oeconomiae Patriar- chalis faciem, F. D., ante oculos proponet: idem in aliis quoque V. T. libris difficilioribus, veram Ecclefia; Mofaicae conditionem demonftrantibus, deinceps prae- ftiturus. Sic & telam, quam in Hiftoria Ecclelite N. F-, pluribus illuftranda , exorfus eft , pertexere pro virili ftudebit. Privatis autem laboribus ad finem_» perdu&is , Auditorum fuorum defideriis fatis vt_, fiat, alios, e re ipforumSc ex ufu non minus futuros, opportune fubjunget. IOHANNES LVDOVICVS HANNEMANN. D. PhyficesProf. Ordinarius & Honorarius Academiae Senior, hac inftante hieme phyficam sperlingii expla nabit. Collegia, quae defideretStudiofaiuuentus, lnbens aperiet. Omnia cum, (f fttb praeftdio DEI T. 0. T. Af. IO. BVRCHARDVS MAIVS, Eloq. & Hi Itor. Prof. publice confpe&um Hiftoriae vniuerfae re&e & fideliter continuabit, priuatim autem praeter artemo- ratoriam addu£um Morhofii exponendam Notitiam quoque S.R. Imperii ex iis fontibus, vnde ipfa deriua- tur, rogatu quorundam tradet. Edidit nuperrime pa- raenefin de eloquentia eunt hifloria prudentiaque eiuili con tundenda. Propediem etiam fub eiusdem aufpiciis ha bebuntur orationes duae, vna de praecipuis religionis Lu-