quem laborem hoc femeftri hiberno, ea qua poterit di ligentia, continuabit.' Privatim abfolvit praelectiones Digeltorum & Inftitutionum, incepitque denuo colle gia in Bockelmami elementa juris civilis & in Pufendorffii traft. de offc.bom. civ. alia quoque aufpicabitur, fi qui adfuerint' juris Studiofi, operam ejus deliderantes. Do cet publice hora XI. EX ORDINE MEDICO. i N „< _■ G. C. SCHELHAMERVS D. Abfolutis, quod, fibi propofuerat, fimplicium facultatum fundamentis 5c rationibus, celeberrimi Boerhavii Aphorismos de co- gnofcendis & curandis morbis, ob fuccinCtam brevi tatem, povamque methodum docendi obfcuriores, ex planare occepit. Id opus hoc femeftri continuabit; do- mefticis vero laboribus Signorum doCtrinam, nova in confcripto a le Artis medicae libro inita ferie proponet, quo abfoluto, ad Praelidia Medicinae praecipua pedem movebit. WILHELMUS HULDERICUS <&aM4mUHf Med. Do<ft. & Prof. Ordinarius femeftri elapfo plantarum hiftoriam publice propofuit, nunc oeco nomiam animalem per quaeftiones a Celeb. Craanio traditam publice praeleget. Privatiflime. curium quem vocant medicum aperiet. In aliis quoque fun ctionis fuae exercitiis defiderio Dn. Commilitonum nunquam defuturus. Docet ab hora IX- EX