I plicanda Apocalypfi Iohannis flrenue perget, & pri- uatis difputationibus grauisfima Theologiae capita di- fcutiet, ac vberius explanabit. WOLFG. CHRISTOPHORVS FRANCKIVS, S. Theol. Prof. Ord. & ad D. Nicol. V. D. M, quem fibi conftituerat fele&iorum controuerfiarum curfum_, intra paucas dierum hebdomadas V. D. conficiet. Ex- in Theologi incomparabilis, B. D. Chemnitii, Lo cos Theologicos ftudiofe interpretabitur, fecutusordi* nem & du&um Repetitionis Chemnitiana?, aB.Ment- zero olim editae, quam Serenisfimus nofter le&ionibus publicis reftri<fle praefiniit. Privatos labores fedulo & gnauiter continuabit, iisque, qui reflant, ad finem per- du<flis, alios ex re & votoDnn. Auditorum aufpica- bitur. Habuit difputacionem III. & IV. de Scriptura^ â– Sacra- Docet publice ab Hora III. IN ORDINE JURIDICO. FRANCISC ERNEST. VOGT, Inffitut. & Praxeos Juris Prof. Ordinar. elapfo femeftri publice varios cafus fropofuit, & quidem hacfervata metho do, ut, indicato argumento, agendi, excipiendi, repli candi & duplicandi formulam breuibus praemitteret, deinde, quid in utramque partem, pro fundanda vel a&oris vel rei intentione, ex jure allegaripoffet, fub- jungeret, tandem vero decifionemex indubitatis legum ac rationis fundamentis non folum (uppeditaret, fed etiam, quae ad uberiorem lingularum rerum illuflra- tionem facere quicquam poifent , fimul exponeret, ).. quem