EX ORDINE THEOLOGICO. ENR. MVHLIVS, D. Procancellarius ac Prof. Primarius, confe&a abfoluta- que acroamatica de Sacramentis gene rarim fpe&atis pertra&atione, publice-* in Petri Poireti, V. C. hypothefibus fententiisque, quae ad hoc ao<3rinae_ยป caput vniuerfe pertinent, ex Oeconomia eiusdem di- uina praecipue cognofcendis examinandisque pofthac ita verfabitur, vt falfa, quaeque ab illo funt perperam vel minus valide adferta, placide modefteque excuti antur ac confutentur, veritas autem orthodoxa dis- pulfis nebulis in clariorem lucem proferatur vindice* turque. Priuatim vero coeptam in Theologia Pradi- ca, figillarimque Iure ecclefiaftico Slesvico-Holfatico hucusque fermenegledo ineuolutoque, telam pertexet, eniteturque in id, vt amplisfimum iftum , quem la bore non leuisfimo ingrelTus eft, campum iuflo quo que modo, nec fine frudu Auditorum eximio emetia tur-.. ALBE RTVS $um Academ. h. t. Prore- dor, quantum Magiftratus negotia permittent, in ex- x* p |; -