Jure Perfonarum adTit. j. 6. & 7. de 'Kerum Divifione & Qualitäte, adTit. 8. PublidsLedtionibus dicataeft hora IX. SAMUEL REYHER, JC. Codic. &Mathematum Prof, publice Libri II. Codicis Titulos poßerioreslLV. abfolvit , & in Lib. III. ad Tit. XXVI. delnojficiofotefla- mento pervenit, requentium Titulorum explicationem impoilerum continuabit. Privatim Hifioriam Juris U~ niverfalem expofuit. Illis, qui vel publice vel priva tim Difputare volent, nunquam deerit. Docetpublice Hora X. SIMON HENRICUS MUSMJS, D. Inilitution. nec non Jur.Nat. & Gent.ProfefT.Ordinar. Leöionibus, in Inilitutiones Juitinianeas non ita pridem ad finem perdu&is , hoc femeitri, Jurisprudentias Univerfalis curfum cupidis Legum Cultoribus aperturus, Vitriarii InilitutionesJur.Nat.&Gentiu,LiigduniBatavor.Anno 1692. editas, publice explanabit; &infuper feuDifputa- turiSjfeu privata collegia defiderantibus,nunquam non promptiifimum fe pra^ilabit. Docet hora I. Facultas Medica. GUNTHERUS CHRISTOPH. SCHELHAM- MERUS D. in morbis thoracis explicandis, inquibus etiamnum occupatur perget, iisque perdu&is ad_fi- nem, ad capitis affe&us tranfibit. Privato opere in a- natomicis exercef, qui fua opera utuntur: quibusper- adlis, Inilitutiones Medicas novamethodotradet. WILH, HULDERICUS SMUfcfjmteU / Med. P* & Prof. Ordin. Simplicium hiiloriam, ? quam Euperiori femeilri abfolvere non licuit, ad finem proxime perdu- cet