Facultas Theologica. HRISTOPHORUS FRANCK, D, Prof, Primär, & Procancellarius, controverfias deEccleßa, Capite Ecclefia, & Judice con- trover(iarum, inquibus prsecipuos nobis dolos riedhmt Pontificii, fmgulari cura perfecutus eft: atque in fequentibus, rerum delediu ha- bito,earumrationiacmomentisftudium fuum attem- perabit, Privatim folidioribus Theologize principiis Auditores fuosinftituit. Docet hora II, JO. FRID. MAYER,D. 5c Prof. Ord. poftquam ea, quze deElia duPin atc^Mabillonio dicere necefte judiea- vit, perduxit ad fincm, atque exempla Difpofitionum tradidit, Petrum Anti- Papiftam, volente Deo, publicis proponetfcholis. Docet ab horä III. pom. ad. IV. HENRICUS OPITIUS , S. Theol. D. 5c Prof. Ord. publicis fuis laboribus 5c commentationibus in Articu- los Aug. Conf parum abeft, quin colophonem impo- fuerit: ubi verb pauca illa, quae in Abuiibus fuperfunt, abfolverit, Leäiones acroamaticasin pnecipuos5c dif-’ ficiliores fidei Articulos diebus Lunas 5c Martis infti' tuet: diebus verb Jovis 5c Veneris rariores 5c qui in Minifterio Ecclefiaftico fingularem ufum habent,Cafus confcientne cum rationibus dubitandi 5c decidendi ft' deliter proponet. Privatim abfoluto nuper Collegio Thetico novum fuperTabb. fuasTheolog. fubjunget, ejusdemque propediem faciet initium, cui deftinata eft Hora pomerid, III. uti Le&ionibus publicis Hora ira- tut. X. HENR. MUHLIUSjD. Superint, Gen. Conciona- tor