SAM. REYHER, JC. Codic. &Mathem. Prof. Pub- lice ex lib. II. Codicis Tit. de Tranfatfiombus cum fe- quentibus ad Tit. Si ft plus in integr. reflit, poflulffldufi- ve illuftravit, Difpntationem quoque Struvianam de Perfonis, quaDomiriim transferee poflunt, habuit, Privatim aliquostitulos ex Stuvii Jurisprudents fo- renfi explicavit. Pluradefiderantibusfuam promit- tit operam,Legitpubl. Hora X. SIMON HENRICUS UVSMVS , D. Institution •nec non Jur. Nat. & Gent. Profeff. Ordinär. Facultat. jurid. h. t. Decanus, Deo juvante, publice Le&iones in Inftitutionesjuftinianeas diligenterperfequetur: Pri vatim collegium, in StruviiJurisprudentiamRomano- Germanicam Forenfem, inftituet: operamquefuam, feuin Jurisprudents Univerfali defiderantibus, feu Difputaruris promptiffime dicabit. Praterito feme ftri , Dua fub i'pfius prafidio habita funtDifputationes Inaugurales. Docethora l. Facultas Medica. GUNTHERUS CHRISTOPHORUS SCHEL- HAMMERUS D. InPathoIogiafpeciali, feu fmgulo- rummorborum hiftoriaenarranda occupatus eil: Et quando femeftri elapfo infimi ventris itemcg cordis af- feflus abfolvit , jam pulmonis prater naturalem reecenfethiftoriam, quam propediem adfinem per- , ducet.Privatamoperam auditorum captui & petitis accommodabit. WILH. HULDERICUS SBalbfcfjtttiCitf / Med. • D. & Prof. Ord. h. t. Decanus Le<ftiones,quas ob nego- tia publica,fuperiori femeftri abfolvere non potuit, de- polito Magiftratu Academico, fedulo continuabit, i fa