fak {"dickernovoque adeandem Jurisprudent’«« Stmviicollegio , quod a kaiombus privatiffimis fu- pererit, impofterum impendet tempus. Habita iub 1- pfius prxfidio eft Difpucatio de Juramento Purgatori© in Caufis Civilibus. Facultas Medkincts. WILH. HULD. ^fllDfc^nitCtX/Med. Dr.& P.E Elapfo femeftri publicasdeconfervanda fenitateabiol- vkle£liones,&Candida£oMedicinas,honoresDodorales contulit: Pofthac verodiebus Lunx&Martis Inftituti- «mmB.Parentis!I.W. partem Phyfiologicam lncer- f>retabimr,& varüs Recentiorum imemexperiment sis illuftrabit: Jovis autem&Veneris diebus,pr*mifto de vegctatione difcurfn, offieinalium, exocicarum prx er- $im plantariim vires 3 & nftam in foro Medico explica - it? operasqueBotanicas frequentate conftituit. Privatim etiam legendo petentibus prodefle ftudebit s.nec dilpu- tamrispradidiumdenegabit unquam. Publicis pmecu- onibus deftinata eft horalX. mat,. Facultas PhihfopWcOs* HENRICUS MUHLIU^Grxcae& Orient. LL. Oratoriae item Sacrscac Poe fees P.P«Ord.Collegu Phi- lofophici h»t. Decamis,maxime dabk operam^ut,quocS iLti^ao-xiipfiPhilologicalVpriorumG^if/^ojCapiturrT, sadagandisque Hebraicarum Radicwm formalibus ac 'A 1