nuabit; difputaturis,aut collegium juris privatum defi- dcrantibusjfuam promittit promntudinem. leg. hör. ä. SIMON HENRICUS MUSaEUS D.Inftitution. nec non Jur. Nat. & Gentium Profeff. Ordin. Publice tumle&iones in Inftitutiones Juftinianeas, quasadTit. <3e Mandat, perduxit, tum Difputationes diebus Mer- curii & Sattirni fuper SutholtiDiflertationibus inftitu- tasjjuvante Deo,ftrenue per(equetur5& exGrotiode Jure Belli&Pacis materiamdeinterpretationelegum, ultimaru voluntatiim, pactorum,foederum atq, contra- äuüdiligenterexponet: privata collegia defiderantibp ooeram fuam promptiffime dicaturus. Docet horä I. P ELIAS AUGUSTUS STRYKlUS,D.Jur.PubL & Novell. Prof. Ordin . publi ce de nonoEle<äoratu,ah- isque ex Jure tarn publico, quam privato, defumptis rnatcriis difleret. Privatim jam ante aliquot menfes CollesiumLauterbachianum ad finem perduxit, nunc vero circa explicationem Jurisprudent!« Romano- Germanic« Forenfis Struvian«, ac primorum Juris Civilis fundamentorum verfatur. Quas inpofterum inftituet leäiones. voto ac captui Dominorum Studio- forum accomodabit, ac ex tabula publica fignificabit. Facultas Medic WILH. HULD. } Med. Dr, & ProL Ord. in le&ionibus publicis fupenori femeftri habi-