Facultas Fheologiccu. ey^SSHRISTIANUS KORTHOLT,D. h.tPro- |p|ji|^Redor, in Antiquitate Ecclefiaftica CCNCl- P^^M|LiORUM nuper hiftoriam ad finem per- : in Theologicis autem dogmatibus usque ad caput de ECCLESIA pervenit,quae reliant, jntra aliquot hebdomades, fi. Deus voluerit, additu- rus , codernque vitam largituro & vires, quae ad THEOLOGIAM MORALEM fpedant &c HI- STORIAM BIBLICAM, inpofterum publice tra- dicurus. Docet hora X, CHRISTOPHORL1S FRANCK, S. Theol. D . &Prof. Ord. poftquam cum pradedionibus, ad- verfus Socinianos & Remonftrantes habitis, limul Controver├čarum, cum prxcipuis noftrazEcclelkad- verfariis, curfum integrum Dei benignitate abfolvit$ nunc, eodem ducc,de integro iter iftud ingredi con- ftituit,initium fadurus a Controverliis Papifticis. Pri vatim Theologiam Pofitivam tradet. Docet hora II. HENRICUS OPITIUS, S. Theol. D. & Prof. Ordin. in pradedionibusBiblico-Exegeticis locadiffi- ciliora, quae in Matthaeo, Marco & Luca occurrerunt, fuperiori femeftri feliciter expedivit, reliquaquaeinN. T. non pauca fuperlunt, fimiliter explanaturas. Pri vatim Theologiam Exegeticam methodo dilciplinis Pradt-