Publica quoque fpecimina edituris operam fuam nunquam non pollicetur. Docet diebus Mcrcur. & Saturn. Hör. IX. &I. ELIAS AUGUSTUS STRYKIUS, J.U, D.& Profi P. publice in praeledtionibu* ad Jus Canonicum perget, iisque abfolutis materiam contra&uum utiliffimam , & omnibus fcitu admodum neceffariam exponet. Privatim duo Col legia ad Inftituta abfolvit, in tertio vero ut & in Collegio Juri* publici adhuc verfatur,omnem operam daturus,ut& hsc, quam primum fieri poterit, ad finemperducantur. Ad hxc inßantifemeftriFeuda privatim interpretabitur,& prima Juris Civilis Elementa de novoexplicabit. In Collegio difputa« torio publico ad Brunnemanni Exercitationes Juftinianeas viginti quinque dififertationes habuit,feptem,qu£efuperfunt, proxime cumaliis fingularibusnonnullis materuiexhibiturus; Docet publice hora III.