Civ. Pr. Ord. Facult. Jurid. h. t. Decanus, Differ- tationes Criminals coepta methodo, hoc hyber- no Semeftri, ftrenue profequetur; quibus finitis, de Obligationibus 8c Adionibus Materiam pu blice proponet. Privata quoque varii generis exer- citia Juridica, in gratiam cupidae Legum Juven- tutis inftituet, neque operam iuam defiderantibus denegabit. Lediones publicas habebic horäpoft Meridiem fecundä. . P SAM. REYHER, D. Inftit. Imperial. Proh Ordin. Inftitutiones Juris hadenus explicando 8c examinando interpretatus eft, impofterum eadem methodo perget. Privatim quoque tarn legendo quam difputando Dn. Auditorum vota implebit. Legit publice hora III. Pomerid. Facultas Medico^. JOH. DANIEL MAIOR, D. & f uti ante femeftre promifit, ita feno eo allabora- vit, utExplicationesTabularum luarum Medico- Prad. ad finem perduceret: fed nedum Scopunu hunc plene contingere potuit, diverfitate Valetu- dinis, 8c rebus quiousdam, ad ipfammetFaculta- tem fuam foedantibus, quae moram non patie- bantur, circumventus. Quod reftat itaque, compenfäbit aut exfequetur ledulo. Sub< 1- dio ejus Difoutatio nuperrime habita eft Anato- A 2